Enorm S-ilska – ”Käpprätt åt helvete”

2023 03 29

Regeringens klimatpolitik sågas vid fotknölarna i en ny rapport från klimatpolitiska rådet.

I rapporten fastslås det att för första gången på över två decennier kommer ändrad politik att leda till ökade utsläpp i Sverige.

– I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen, skriver klimatpolitiska rådet. 

”Käpprätt åt helvete”

Oppositionen reagerar starkt de nya uppgifterna. 

Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraternas ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, anser att regeringens klimatpolitik är direkt farlig.

–  Det här är på väg käpprätt åt helvete och regeringen sitter på händerna. Det finns inte någon presenterad plan framåt, säger hon till DN och påpekar att flera aktörer inom näringslivet är beredda att göra uppoffringar för att klara klimatomställningen.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Alla andra vill göra klimatomställningen, också för att vi ska vara ett konkurrenskraftigt land och skapa nya jobb i hela landet.

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi riktar även kritik mot regeringen efter rapporten från klimatrådet.

– Regeringens så kallade klimatpolitik är ett slag i ansiktet på både nuvarande och kommande generationer.

– Alla utsläpp räknas, eftersom varje tiondels grad uppvärmningen ökar med får så enorma konsekvenser. Därför är det så allvarligt att den här regeringen nu medvetet ökar utsläppen, framhåller hon i ett inlägg på Twitter.

Klimatministern svarar

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har tagit del av rapporten.

– Klimatet är en ödesfråga som kräver ett helhetsgrepp, både på lokal, nationell och global nivå. De åtgärder som vi beslutar om under den här mandatperioden kommer vara långsiktiga satsningar som leder till minskade utsläpp som leder till att vi når målet om netto noll 2045, säger hon till SVT Nyheter.

Hon tillägger:

– En samhällsomställning av den här storleken måste genomföras parallellt med att vi skapar välstånd och tillväxt i hela landet. Politiken måste utformas på ett sätt som skapar förutsättningar att alla att ställa om. och att den är genomförbar för företag och hushåll. Det är ett perspektiv som vi har med oss i utformningen av vårt arbete.

Text: Redaktionen