Enorm cyberattack mot svensk myndighet

2022 10 13

Naturvårdsverket har utsatts för ett dataintrång och information har läckt från myndigheten – nu kommer uppgifter om att cyberattacken är mer omfattande än tidigare känt.

Förra veckan rapporterade Naturvårdsverket ett dataintrång och i en analys av attacken upptäcktes att information läckt från myndigheten.

Efter intrånget beslutade myndigheten att stänga ner möjligheten till digital kontakt, enligt SVT.

 Vi hittade kod som inte skulle vara i våra system, det kan exempelvis vara kod som är programmerad för att komma i gång senare. Det går inte att nå Naturvårdsverket utifrån nu för att begränsa eventuellt pågående attacker, säger Håkan Svaleryd, chef för förvaltningsavdelningen på Naturvårdsverket. 

Mer omfattande än tidigare känt

Nu rapporteras att dataintrånget mot Naturvårdsverket är betydligt mer allvarligt än vad som tidigare bedömts.

Stora mängder data har stulits och skickats till en server i USA. På myndigheten finns information om såväl känsliga företag som svenska jägare, uppger Dagens Nyheter.

Detta ses som särskilt allvarligt då Naturvårdsverket den 1 oktober fick status som beredskapsmyndighet. Det innebär att regeringen klassar myndigheten som särskilt viktig för samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Myndigheten utreder

En polisanmälan har upprättats och händelsen har anmälts till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och integritetsskyddsmyndigheten.

Det är oklart hur länge it-systemet kommer ligga nere, men myndigheten försäkrar sig om att man ser mycket allvarligt på händelsen.

Servern som informationen skickats till har lokaliserats till USA, men Naturvårdsverket utesluter inte att det kan ha hamnat annanstans.  

 Men det säger ju ingenting om slutdestinationen, konstaterar Svaleryd.

Ingen riktad attack

Naturvårdsverket bedömer att det inte handlar om en riktad attack mot myndigheten och att det kan vara en isolerad händelse.

– Det här verkar i varje fall inte ha slagit brett mot myndigheter i Sverige. Vi har inte hört om någon annan som drabbats, säger Håkan Svaleryd enligt DN.

Foto: Naturvårdsverket

Text: Redaktionen