Enorm aktion av regeringen – på grund av Ryssland

2023 04 05

Regeringen skjuter till 660 miljoner kronor till försvaret.  

Försvaret får ett ökat anslag, meddelar försvarsminister Pål Jonson (M) idag tillsammans med Oscar Sjöstedt (SD). Det ökade anslaget beror bland annat på Sveriges stöd till Ukraina och ansökan om medlemskapet i Nato.

Försvarsministern uttrycker också att Sverige "måste ta höjd" på grund av Ryssland, som enligt regeringen är "villigt att ta stora militära risker".

– Det är åtgärder som Försvarsmakten sagt är nödvändiga i och med det tryck som finns. Det är alldeles utmärkt att Sverige stöder Ukraina och att vi blir integrerade i Nato, men det påverkar vår tillväxt och därför går vi fram med de här åtgärderna, säger Pål Jonson till Expressen.  

Enorma summor

Det ökade anslaget till Försvarsmakten presenteras i vårändringsbudgeten för 2023. Utöver det kommer beställningsbemyndiganden hos Försvarsmakten öka med totalt 16,78 miljarder kronor.

Enorma summor, konstaterar Oscar Sjöstedt.

– Det här är inga småpengar, det här är ordentliga tillskott. Det här möjliggör ytterligare anskaffningar av materiel redan 2023. Det är oerhört viktigt. Nu är vi i ett läge där hela den globala försvarsindustrin går på högvarv, säger han till tidningen.

“Ett väpnat angrepp kan inte uteslutas” 

En av regeringens viktigaste prioriteringar är Sveriges försvar och säkerhet. Därför kommer förstärkningar av det internationella försvaret och förberedelser för ett svenskt Natomedlemskap ingå i den vårändringsbudget som presenteras den 17 april.  

– Sveriges försvar och säkerhet är en viktig prioritering för regeringen. Det pågår ett krig i Europa och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.  

Uppgradering av stridsflygplan 

Pengarna i det ökade anslaget ska bland annat gå till uppgradering av Jas Gripen. De kommer även att gå till förberedelser inför medlemskapet i Nato. Förberedelserna består bland annat av förstärkning av ledningsstödsystem som är förenliga med Natos.  

Det kommer även att göras investeringar i infrastruktur, tillhandahållande av drivmedelsreserver och åtgärder för anslutning till Natos gemensamma luft- och robotförsvar.  

– Det här är ett område som varit ganska förbisett och underfinansierat, säger Oscar Sjöstedt. 

Regeringen kommer utöver det tillföra medel för att finansiera avgifter till Nato. Hur mycket det är har ännu inte presenterats.   

Foto: Försvarsmakten 

Text: Redaktionen