Endast 14 % av skjutningarna klaras upp – Polisen: Skrämmande

2021 11 22

– En skrämmande låg siffra, säger polisens utredningsledare på Grova brott i  Stockholm.

Christer Axling är mycket kritisk till att endast 53 av 385 skjutningar som polisanmäldes under 2020 har lett till fällande domar som vunnit laga kraft rapporterar SVT idag.

Utvecklar nya metoder

När det gäller dödsskjutningar under den granskade perioden har endast 10 av 47 fall lett till fällande domar som vunnit laga kraft och Christer Axling tycker att kartläggningens resultat är långt ifrån bra. Samtidigt framhåller han att polisen utvecklar nya metoder och han betonar att en sak som är mycket viktig i sammanhanget är att man har tempo när det gäller utredningarna.

Snabbhet centralt

Han förklarar att flera delar inom polisen inklusive erfarna brottsutredare, IT-forensiker och kriminaltekniker kopplas in snabbt efter en skjutning. 

– När det har skjutits så har vi kanske noll till sex eller åtta timmar på oss. Efter det så är det en stafettpinne som lämnas över till en mottagande utredningsorganisation som tar jobbet vidare, säger han till SVT.

Problemet är att man inte hinner med

Utredningsmetoden kallas PUG, Polisens metodstöd för utredning av grova brott. Problemet är dock resursbrist.

– Vi hinner inte med. De lavinartade skjutningarna gör att det finns ingen mottagare när stafettpinnen väl kommer. Med den farten som vi har på mordförsök och skjutningar så skulle vår organisation behöva vara betydligt större för att kunna arbeta i den här modellen, säger han. 

Foto: L Villasmil