JUST NU: En halv miljard avsätts till sjukvården

2022 04 19

Regeringen föreslår att 500 miljoner avsätts för att stärka och öka kapaciteten inom sjukvården i sin vårändringsbudget.

Finansminister Mikael Damberg (S) och socialminister Lena Hallengren (S) kommenterar satsningen på tisdagsmorgonen.

Ta tillbaka kontrollen

– Regeringen lägger fram en budget för att stärka Sverige. I osäkra tider är det än viktigare att svenska folket vet att välfärden går att lita på. Därför fortsätter vi arbetet med att ta tillbaka kontrollen över välfärden och stärka vår motståndskraft genom att skjuta till ytterligare resurser till sjukvården, säger finansminister Mikael Damberg.

Behöver en större kostym

– Svensk sjukvård behöver en större kostym. Vi behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. Tillgången på personal med rätt kompetens – och deras rätt till bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor – är avgörande, säger Lena Hallengren.

Ansträngd situation

Regeringen framhäver att situationen på flera sjukhus i Sverige är ansträngd och att det råder brist på vårdplatser. Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har på nytt visat vikten av att stärka välfärden och samhällets beredskap, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

Fakta sysselsättning hälso- och sjukvård

  • Sveriges hälso- och sjukvård sysselsatte 2019 cirka 238 000 legitimerade personer, vilket är en ökning med fem procent sedan 2015. De två största yrkeskategorierna, sett till i antal anställda inom hälso-och sjukvården, var sjuksköterskor följt av läkare. Av de cirka 113 00 sjuksköterskorna som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården var 44 procent specialistsjuksköterskor.  Bland de cirka 41 000 läkare som var anställda inom hälso- och sjukvården var cirka 71 procent specialister.
  • Antalet utfärdade legitimationer ökade i majoriteten av legitimationsyrkena under perioden 2016 till 2020. De legitimationsyrken som ökade mest var optiker, tandläkare och psykologer. Den största minskningen skedde bland fysioterapeuter och kiropraktorer.
  • Mest attraktiva höstterminen 2021 var utbildningarna för psykologer och läkare. Minst antal sökande per utbildningsplats hade audionomer och sjukhusfysiker. Högst examensfrekvens hade barnmorskor och lägst hade sjukhusfysiker.
  • Källa: Socialstyrelsen

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen