Elstödsrekord – Försäkringskassan misstänker stort fel

2023 03 10

Tio personer har fått över 300 000 kronor utbetalt i elstöd.

En person i södra Sverige är den som fått mest.

Personen fick 773 669 kronor i elstöd, rapporterar SR Ekot.

– Om personen bor i elområde 3 skulle det motsvara en elförbrukning på 1,5 miljon kilowattimmar, rapporterar radiokanalen.

Det motsvarar ungefär 75 normalvillors elförbrukning.

Bor personen i elområde 4 handlar det om knappt en miljon kilowattimmar. Det motsvarar ungefär 50 normalvillor.

Vem eller var personen bor framgår inte. Uppgifterna är sekretessbelagda.

Misstänker stort fel

Tanken är att det första elstödet ska gå till privata hushåll.

Nu misstänker Försäkringskassan att tusentals personer fått stöd som gått till företag, eftersom elförbrukningen och de utbetalade summorna  är så pass stora.

– Man misstänker att flera tusen personer fått så mycket i stöd att det egentligen handlade om elförbrukning kopplat till näringsverksamhet, alltså företag, uppger SR.

Kräver pristak

Inför elstöd nummer två, som ska betalas under våren, kräver Försäkringskassan att regeringen inför ett tak för hur hög summa personer kan få.

Regeringen har uppmärksammat förslaget och meddelade i går att man kommer att införa ett tak. Nivån blir dock högre än vad Försäkringskassan föreslagit.

Alla har fått pengarna

Den 7 mars meddelade Försäkringskassan att cirka 98 procent av det första elstödet till elområde 3 och 4 utbetalat – 17,3 av 17,5 miljarder kronor. Fler än 4,1 miljoner hushåll av de 4,2 miljoner som har rätt till stödet har nu pengarna på sina konton.

– Nu återstår två procent av utbetalningarna, det motsvarar ungefär 80 000 hushåll. En del av dessa avser sommarstugor som ägs av personer som inte är permanent bosatta i Sverige, framhåller myndigheten.

Försäkringskassan har i dessa fall skickat brev för att få kontonummer till aktuell bank i utlandet.

– För de som är bosatta i Sverige görs en sista koll om det kommit in nya kontonummer till Swedbanks kontoregister innan avier nu skickas ut. Även dödsbon kommer få sina utbetalningar den närmaste tiden – i första hand direkt till registrerade konton, uppger myndigheten.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen