Elstöd till Sveriges hushåll – Upp till 6 000 kronor per hushåll

2022 01 13

Hushållen ska få rejält med stöd på grund av de höga elpriserna nu i vinter.

Det meddelar S-regeringen i form av finansminister Mikael Damberg (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S)  i dag.

Ersättning för tre månader

Hushållen ska nu få ersättning för de ovanligt höga elpriserna som varit aktuella i december, januari och februari.

– De elpriser vi sett under hösten och vintern har varit alldeles för höga. Vi ska inte ligga på de nivåerna, säger Khashayar Farmanbar (S).

En exceptionell åtgärd

Totalt satsar regeringen 6 miljarder kronor på elstöd till hushållen.

Det är ytterst ovanligt att staten går in och ger ekonomiskt stöd för höga priser på en öppen marknad.

– Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, säger Mikael Damberg (S).

Berör 1,8 miljoner hushåll

Sammanlagt kommer nu 1,8 miljoner svenska hushåll att få ta del av stödet. För hushåll med en månadsförbrukning på över 2 000 kilowattimmar blir det 6 000 kronor i stöd.

– Vi behöver göra åtgärder på kort sikt för dem med höga elräkningar, säger energiministern Khashayar Farmanbar (S).

Ohållbart beroende av fossil energi

Energiministern menar att de höga elpriserna är oacceptabla och betonar att orsaken är att Europa blivit beroende av fossil energi vars priser nu ökat kraftigt.

– Det sätter svenska konsumenterna i ett svårt läge. Det är inte okej att det blir så för att Europa har ett ohållbart beroende av fossil energi, säger Khashayar Farmanbar (S).

Alldeles för höga priser

– De elpriser som vi har sett under hösten och under vintern är alldeles för höga. Vi ska inte ligga på de nivåerna, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Man behöver inte ansöka

Hur mycket man får i kompensation beror på hur mycket el man har förbrukat och stödet riktas till alla som har villor eller småhus och som värms upp med el.

Hushållen kommer inte att behöva ansöka om pengarna utan utbetalningen ska göras automatiskt via elnätsbolagen.

Elnätbolagen får hantera saken

– Vi går nu till elnätsbolagen för att se till att ersättningen betalas ut till de som drabbats. Det är en komplicerad åtgärd, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Oerhört glädjande

Energiministern är mycket glad över dagens besked.

– Jag förstår att människor känner en oro för sin ekonomi. Idag kan vi meddela att vi avsätter drygt sex miljarder kronor för att ge stöd till de hushåll som fått kraftigt höjda elräkningar, det känns oerhört glädjande, säger han.

ANALYS

De höga elpriserna har blivit något av en kostnadschock för många hushåll runt om i Sverige och S-regeringens besked idag blir därför ett välkommet och välbehövligt tillskott i plånboken för många drabbade familjer.

Svar till Moderaterna

Moderaterna har tidigare gått ut med ett förslag om att slopa elskatten under januari och februari vilket skulle ge 1 500 – 2 000 kronor per månad för en vanlig villa. S-regeringens meddelande i dag innebär att de neutraliserar den aktuella frågan om ersättning för de höga elpriserna vilket har stor betydelse ett valår som detta.

Ytterst ovanligt

Att betala ut pengar till enskilda personer som drabbas av höga kostnader av tjänster eller varor som inhandlats för privat bruk på en öppen marknad är extremt ovanligt. Samtidigt är det extremt höga priser och då el inte är vilken vara som helst utan något man inte klarar sig utan så är många helt beroende av elen.

Foto: Regeringskansliet


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen