JUST NU: Elen kan stängas av i vinter – sju län särskilt i riskzonen

2022 07 30

Svenska hushåll kan få elen avstängd under den kommande vintern.

Den varningen kommer nu från den statliga myndigheten Svenska Kraftnät.

Drastiska åtgärder

Svenska Kraftnät förvaltar Sveriges elstamnät som omfattar inte mindre än 1 700 mil ledningar, över 200 transformator- och kopplingsstationer samt 16 utlandsförbindelser runt om i Sverige.

Myndigheten berättar att återkommande effektbrist kan leda till den drastiska åtgärden att hushåll och företag får elen avstängd under den stundande hösten eller vintern.

Bakgrunden är att Rysslands anfallskrig på Ukraina påverkar situationen mycket negativt. Den ryska diktatorn använder energin som ett politiskt påtryckningsmedel vilket leder till att redan höga priser kan bli skyhöga.

Exceptionellt höga elpriser

Orsaken till att man kan komma att tvingas stänga ned elen är för att minska risken att hela elsystemet brakar samman.

Svenska Kraftnäts chefsstrateg Niclas Damsgaard framhåller att i ett sådant läge kommer nedstängningen att likna ett vanligt strömavbrott.

– Det som är skillnaden är att vi vid dessa tillfällen skulle ha exceptionellt höga elpriser, säger Niclas Damsgaard till SVT.

Själva avstängningen av elen sker i så fall genom att olika geografiska områden släcks ned.

Morgnar och eftermiddagar

TV-kanalen rapporterar att det finns vissa högförbrukningsperioder när risken för nedstängning är extra stor:

- Tidiga morgnar

- Sena eftermiddagar

– Man kopplar bort en grupp kunder under en viss tid och sedan får de tillbaka elen, säger Svenska Kraftnäts chefsstrateg som förklarar att det handlar om något som kallas för roterande bortkoppling.

Sju län

Det är framförallt de södra delarna av landet som riskerar att drabbas uppger Svenska Kraftnät för DN.

– Södra Sverige är importberoende för att klara topplasterna vintertid, säger Niclas Damsgaard till tidningen.

– Det är elområde SE4 som är mest utsatt, klargör han.

Det innebär att följande län löper extra stor risk att drabbas av avstängd el:

- Skåne

- Blekinge

- Kronoberg

- Halland södra

- Kalmar län och Öland

- Jönköping södra

Enligt SVT kan även följande län drabbas:

- Stockholm

Fyra stora elområden

Sverige är indelat i fyra stora elområden:

-Elområde SE1 – Luleå

-Elområde SE2 – Sundsvall

-Elområde SE3 – Stockholm

-Elområde SE4 – Malmö

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen