Ekonomiskt bakslag för alla som kör bil

2023 06 25

Sommaren ser ut att bli dyr för svenska bilister

Priset på diesel och bensin har fallit sedan de extremt höga nivåer som noterades förra året.

Dock ser det ut att svänga igen, en starkare konjunktur och en svagare krona lär leda till högre bensin-och dieselpriser över sommaren.

– Många bedömare tror ju på en förbättrad konjunktur globalt, säger Viktor Gunnarsson vid branschorganisationen Drivkraft Sverige, till Dagens Nyheter.

– Det brukar öka efterfrågan på olja vilket drar upp priserna på både bensin och diesel.

Mildare lågkonjunktur

Någonting som kommer driva upp drivmedelspriserna är att lågkonjunkturen ser ut att bli mildare än vad som väntats.

Ekonomierna i Tyskland och Kina har även kommit igång, vilket bidrar.

Konjunkturinstitutet menar i en ny prognos att den svenska ekonomin kommer gå in i en lågkonjunktur, men att det rör sig om en mild och kortvarig sådan.

“I liten utsträckning”

Det råder en stark efterfrågan på arbetskraft och arbetsmarknaden tycks inte påverkas så hårt som väntat.

– Lågkonjunkturen bedöms bli relativt kortvarig och syns främst genom att företagens produktivitet blir lägre än normalt, framhåller Konjunkturinstitutet.

– På arbetsmarknaden kommer lågkonjunkturen bara att synas i liten utsträckning och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Växelkursen spelar in

Priset på drivmedel sätts internationellt i dollar, och tankningen påverkas av att den svenska kronan försvagats ordentligt mot dollarn.

– Växelkursen spelar alltid in för alla de här produkterna, säger Gunnarsson till DN.

En ökad efterfrågan brukar leda till stigande priser, och över sommaren kör privatpersoner generellt mer.

Viktig del

Även bensinstationskedjan Circle K understryker att valutakurser spelar in när det kommer till drivmedelspriserna.

– På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige. 

– Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Foto: H. Berg

Text: Redaktionen