COVID-19: Efterlängtat besked för personer i riskgrupper

2022 11 22

Läkemedlet Paxlovid ingår numera i högkostnadsskyddet och går att köpa på apoteket.

Det är det första läkemedlet mot covid-19 som blir tillgängligt i Sverige, rapporterar Dagens Medicin.

Priset för en femdagarskur landar på 9 900 kronor, uppger SR Ekot.

Beslutet från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, välkomnas av Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. 

– Inte minst underlättar det om vi på sikt kan få in Paxlovid i det normala distributionssystemet för öppenvårdsläkemedel och nå ut på särskilda boenden. I dag sker behandling främst i slutenvården genom det uppköp av Paxlovid som gjorts på centralt håll av Socialstyrelsen, säger han till Dagens Medicin.

Inte tillgängligt för alla

Läkemedlet kommer dock inte vara tillgängligt för alla. Det berättar Magnus Gisslén i en intervju med SR Ekot.

– Det är i första hand inte för alla, utan ett läkemedel för riskgrupper och gamla samt sköra personer som riskerar att bli svårt sjuka och dö av en covid-19-infektion, säger han till P4 Göteborg.

Professorn utesluter att Paxlovid blir ett läkemedel som kommer att ges till en stor del av befolkningen.   

–  Någon bred användning av Paxlovid finns det sannolikt ingen grund för i nuläget. Hittills har vi behandlat immunsupprimerade patienter i slutenvården och där gör läkemedlet sannolikt nytta, även om dessa patienter inte ingått i de randomiserade studierna, säger Magnus Gisslén till Dagens Medicin och tillägger:

– Sedan tror vi att det finns patienter med multipla riskfaktorer för progression även utanför denna smalare grupp, till exempel på särskilda boenden. Hur stor den gruppen är svårt att säga och man behöver också ta hänsyn till att Paxlovid interagerar med många vanliga läkemedel. 

Fakta Paxlovid

- Paxlovid har tidigare endast funnits på sjukhus och getts till inlagda covid-patienter.

- Läkemedlet minskar risken för allvarlig sjukdom bland patienter som ingår i riskgrupper.

- Enligt en studie minskar risken för sjukhusinläggning med hela 89 procent, rapporterar CNN.

- Läkemedlet ges i tablettform. 

- Paxlovid godkändes av av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA  i januari. 

Foto: Apoteket

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen