Efter vallöftet – finansministern om amorteringskravet

2022 11 24

Riksbanken har återigen höjt styrräntan i Sverige.

På en pressträff meddelade riksbankschef Stefan Ingves att styrräntan höjs med 0,75 procentenheter – från 1.75 till 2.50

Ingves flaggade dessutom för ytterligare höjningar.

– För att värna inflationsmålet höjer vi räntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Det mest troliga är att räntan behöver höjas ytterligare i början av nästa år för att stanna någonstans nära 3 procent de kommande åren. Men det råder mycket stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen, och räntebanan är en prognos och inte ett löfte, sa riksbankschefen enligt SVT.

En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. Det innebär bland annat att räntan på rörliga bolån och andra lån stiger.

Personer med rörliga bolån kan således räkna med en dyrare månadskostnad.

Lovade att pausa amorteringskravet

Inför valet lovade Moderaterna att pausa amorteringskravet på bolån.

– Amorteringskravet har bidragit till en sund amorteringskultur och lägre belåning. Men i rådande ekonomiska läge, där hushållen är pressade av skenande kostnader, behövs särskilda åtgärder. Moderaterna kommer där tillfälligt pausa amorteringskravet – precis som under pandemin. Pausen ska revideras var sjätte månad.  Det kan innebära en uppskjuten amortering på 7 500 kronor i månaden för en familj med lån på 3 miljoner, framhöll M den 6 september – fem dagar innan riksdagsvalet.

Inget besked

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) kan dock inte ge något besked om förslaget i nuläget.  

Det uppger hon i en intervju med SR Ekot.

– Vi för en diskussion med de berörda myndigheterna, Finansinspektionen och Riksbanken. Vi kommer att återkomma till frågan om amorteringskrav. Det är viktigt att veta att sedan augusti har prognoserna försämrats ytterligare. Inflationen beräknas högre och lågkonjunkturen djupare. Allt ska göras med försiktighet, säger Elisabeth Svantesson till radiokanalen.

Hon tillägger att det, utifrån det kärva ekonomiska läget, är extra viktigt att föra en bra dialog med berörda myndigheter.

– I det här läget är det viktigt att slå fast hur vi stöttar hushåll på bästa sätt. Det är viktigt att vi inte spär på inflationen samtidigt som vi vet att många kämpar med sin ekonomi och behöver lättnader, säger finansministern. 

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen