Efter krigsvarningen – Sverige agerar mot Ryssland

2024 01 08

Rysslands anfallskrig i Ukraina har lett till det ”allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget”.

Det har Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) betonat vid flera tillfällen.

Civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin (M) och överbefälhavare Michael Bydén har upprepat retoriken de senaste dagarna.

Både Bohlin och Bydén varnar för att den ryska krigsmakten kan vända blicken mot Sverige och uppmanar svenska folket att förbereda sig inför ett värsta scenario: Ett ryskt militärt angrepp mot Sverige.

– Man fortsätter att genomföra ett storskaligt krig och fortsätter satsa. Då kan man inte utesluta att man också kommer gå i andra riktningar, säger Michael Bydén till SVT Nyheter under måndagen.

– Jag tycker att man ska ställa sig de enklaste basala frågorna. Om det som händer i Ukraina idag händer här imorgon, är jag då förberedd, fortsätter överbefälhavaren.

Ska avskräcka Ryssland

Nu agerar Sverige mot den ryska krigsmakten.

Nästa år, när medlemskapet i Nato är fullbordat, kommer Sverige att skicka hundratals soldater österut – närmare bestämt till Natolandet Lettland som delar gräns med Ryssland.

Den svenska bataljonen, som består av 800 soldater, ska ansluta sig till de kanadensiskledda styrkorna vid Lettlands östra gräns.

Tillsammans med de andra Natosoldaterna ska den svenska militärens närvaro avskräcka Ryssland från att genomföra ett väpnat angrepp mot väst.

Det meddelar statsminister Ulf Kristersson på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

– Vi kommer att bidra till Natos försvar och avskräckning. Där kommer vi att göra nytta, säger Kristersson.

”Storartad nyhet”

Lettlands försvarsminister Andris Spruds ställer sig mycket positiv till det svenska beskedet.

– Det är en storartad nyhet för oss, säger han till DN och tillägger:

– Natos närvaro i Lettland är avgörande för vår säkerhet. Natostyrkan utgör en aktiv avskräckning och är en signal om att varje tum av allierat territorium ska försvaras. 

Vidare framhåller Spruds att Sveriges närvaro sänder en tydlig signal.

– Det visar att Sverige bidrar till regionens säkerhet.

Foto: Antonia Sehlstedt Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Nya regler när du ska besiktiga bilen – börjar gälla inom kort

2024 02 19

Inom bara ett par års tid är nya regler att vänta när du ska besiktiga bilen.

Alldeles för många bilar godkänns i besiktningen trots att det finns uppenbara brister i fordonen.

Det meddelar Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, i en ny rapport.

Specifikt pekar organisationen på att kraven är för låga och gränsvärdena för höga – vilket innebär att bilar släpps igenom trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp.

Bland EU:s sämsta

Samma rapport visar att Sverige för femte året i rad är ett av EU:s absolut sämsta länder när det gäller just miljökraven vid fordonsbesiktning.

Flera åtgärdsförslag initierade av Transportstyrelsen med syfte att skärpa miljökontrollen är därför nu på gång.

Myndigheten vill dock invänta EU:s nya besiktningspaket innan de träder i kraft, men enligt FBB krävs det förändring på en gång.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen, säger Tord Fornander, ordförande i FBB.

Kan dröja till 2029

Även om EU:s besiktningspaket förväntas inom de närmsta åren kan det dröja till 2029 innan det är i hamn.

Av just den anledningen kräver branschorganisationen att Sverige agerar med framförhållning.

– Att Transportstyrelsen inte ens vill agera på sina egna förslag är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander.

Fusk förväntas kriminaliseras

Ett förslag ligger dock på regeringens bord om att kriminalisera fusk med avgasrening.

Det är specifikt framtaget efter beräkningar om att manipulerad eller saknad avgasrening kommer att öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar.

För lätta dieselfordon bedöms utsläppen öka med så mycket som 150 procent om inget sker.

– Det är såklart ett steg i rätt riktning att det nu finns förslag att kriminalisera den här typen av fusk. Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar, säger Tord Fornander.

Saknar regler för elbilar

FBB uppmärksammar också att Sverige, till skillnad från många andra EU-länder, saknar ett särskilt regelverk för kontrollbesiktning av elbilar.

Till exempel kontrolleras inte komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddutrustning för eventuella fel.

– Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller.”, säger Tord Fornander. 

Foto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen


Försäkringsbolag går ut med meddelande till alla med solceller

2024 02 19

Många med solceller gör samma misstag under vintern.

Det blir allt vanligare att privatpersoner låter installera solcellsanläggningar för egen produktion av el.

Samtidigt finns det vissa misstag som många gör som kan skada investeringen.

Ett sådant misstag som är förhållandevis vanligt nu under vintern är att folk skottar sönder solpanelerna.

Det varnar nu försäkringsbolag för, rapporterar Sveriges Radio.

Tänk på detta

Försäkringsbolagen har noterat en ökning vad gäller skadorna då många vill skotta av panelerna.

Därmed går man ut med flera uppmaningar för att undvika detta.

– Montera panelerna så att snön kan glida av

– Snöröj endast om det verkligen är nödvändigt

– Använd verktyg som inte har några vassa kanter

– Se till att lämna åtminstone en decimeter snö på tak och paneler

Allt mer populärt

Det har blivit allt mer populärt för privatpersoner att installera solceller för att producera egen el.

Inte minst efter elkrisen förra året har många börjat tänka på hur försörjningen går till.

Därför vill många investera i solceller, som även kan höja värdet på huset.

Kräver visst arbete

För den som har solceller krävs ett visst arbete, bland annat genom att se till att man inte skadar solcellerna när man skottar.

Det finns även flera andra saker att tänka på för att se till att man inte riskerar att orsaka skador på eller förstöra solcellerna.

– Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare, framhåller Energimyndigheten.

Är känsliga

Myndigheten förklarar vidare att solcellerna är mycket känsliga och att man bör behandla dem med varsamhet.

– Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul.

– För en djupare kontroll av din anläggning kan du anlita ett elinstallationsföretag eller en solcellsleverantör som erbjuder servicebesiktning.

Foto: M. Wilson

Text: Redaktionen