Ebba Busch tar över huset – Esbjörn, 82 år, har ändrat sig

2021 10 12

Fastighetstvisten mellan KD:s partiledare och Esbjörn Bolin, 82 år, är över.

KD-ledaren blir ägare till huset och Esbjörn går med på att Ebba har ”bättre rätt till fastigheten”, rapporterar Expressen.

Enats om förlikning

Enligt tidningen kommer beskedet efter att de båda parterna har enats om förlikning bara drygt två veckor innan de skulle ha gjort upp i domstol.

Skall ha skett i fredags

Uppgörelsen skall ha skett i fredags och nu ska Esbjörn överlämna ett köpebrev till Ebba så att hon kan söka lagfart för fastigheten uppger tidningen. Esbjörn som tidigare bestridit det hela och sagt nej till att lämna över huset och fastigheten har nu ändrat sig och gått med på att Ebba tar över fastigheten. Uppgörelsen innehåller olika delar som de båda parterna beslutat att hålla för sig själva och inte gå ut i media om.

ANALYS

För Kristdemokraterna är det ett mycket positivt besked att husbråket nu är över och att de båda parterna har enats och kommit överens. Tvisten hade annars riskerat att dra ut på tiden och nästan ha krockat i tiden med KD:s stora riksting som stundar i Norrköping 12 – 14 november.

Ebba Buschs möjlighet att få ut sitt partis budskap har under en lång tid försvårats då husbråket ständigt hamnat i fokus istället och KD har i takt med husbråket även dalat i opinionsmätningarna.

Positivt besked även för Moderaterna

Men i och med dagens besked är tvisten avgjord och Ebba får rätten till huset, enligt uppgifterna. Det innebär att både husbråket och förtalsfrågan är över och inte lär påverka partiet under valåret 2022 vilket är ett välkommet besked inte bara för Ebba och KD utan för hela M-KD-SD-L-sidan.

Foto: Ebba Busch, FB