Ebba Busch mycket upprörd – avslöjande om Svenska kraftnät

2024 02 19

Sverige saknar grundläggande elberedskap om krisen eller kriget skulle komma.

Detta eftersom Svenska kraftnät sedan 2019 bryter mot en bindande EU-lag genom att sakna grundläggande elberedskap vid kriser och krig.

Det framgår av en granskning som DN publicerade i helgen. Enligt tidningen startade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett tillsynsärende mot Svenska kraftnät redan 2022. Ett andra ärende kommer att öppnas nästa månad om inte planerna är kompletterade och färdiga.

Nu reagerar energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på uppgifterna.

Busch uppger att hon känt till att Svenska kraftnät sackat efter med att implementera EU-lagstiftningen. 

– Det här är allvarligt. Vi har vidtagit flera åtgärder och kommer att följa upp med samtal med Svenska kraftnät för att försäkra att arbetet får allra högsta prioritet, säger ministern till DN.

– Det finns ingenting som är så viktigt för den här regeringen som att säkerställa att vi har ett robust elsystem – både vid trygga goda förutsättningar i det som kallas normaldrift men också vid kris och ytterst krigsliknande situationer, tillägger Ebba Busch.

Svenska kraftnät svarar

Svenska kraftnät har kommenterat EU-förordningen på måndagen.

Myndigheten uppger att det finns tre olika planer för nödsituationer och återuppbyggnad vid systemdrifttillstånden nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

Två av dessa – systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen – uppger Svenska kraftnät att man haft på plats sedan december 2018.   

Däremot saknas den så kallade provningsplanen. Myndigheten framhåller att man väntar på ett fullständigt godkännande av Energimarknadsinspektionen.

I juni 2023 godkändes provningsplanen med ett förbehåll om att Svenska kraftnät skulle återkomma med vissa kompletteringar. Dessa skickades in i december. Nu uppger Svenska kraftnät att man väntar på ett slutgiltigt godkännande.

– De andra två planerna – systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen – innehöll ett fåtal åtgärder som inte var på plats helt och hållet. Vi har arbeta med att införa dessa, säger Jorunn Cardell, tf chef för enheten Systemåtgärder på Svenska kraftnät. 

Går ut med försäkran

Cardell försäkrar att det som återstår att göra inte är avgörande för Svenska kraftnäts förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen.

– Jag vill betona att vi är trygga med vår förmåga att hantera nödsituationer och återuppbyggnad. Det är något som vi alltid arbetar löpande med och vi ser kontinuerligt över behovet av ytterligare åtgärder för att komplettera planerna.

Fakta: EU:s olika krisplaner

Enligt förordningen 2017/2096 ska Svenska kraftnät ta fram och kontinuerligt uppdatera tre planer:

- Systemskyddsplan – som tydliggör vilka åtgärder som ska finnas på plats och vidtas för att undvika nätsammanbrott i händelse av att systemet hamnar i nöddrift (dvs. när de åtgärder som används vid normaldrift och skärpt drift inte räcker).

- Återuppbyggnadsplan – som visar vilka åtgärder som ska finnas på plats och vidtas för att nätet ska återuppbyggas på rätt sätt givet olika scenarion.

- Provningsplan – som visar hur ovan åtgärder regelbundet ska provas.

Källa: Svenska kraftnät

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet 

Text: Redaktionen


Ny legitimation ska införas i Sverige och hela EU

2024 06 12

En ny e-legitimation ska införas i Sverige och EU, vilket innebär att BankID får konkurrens.

Miljontals svenskar har idag bank-id från kommersiella aktörer i form av privata banker.

Men det finns också många som inte har något bank-id eller någon form av e-legitimation.

Detta skapar problem i vardagen och leder till ojämlikhet.

Därför införs nu en ny, statlig e-legitimation, rapporterar SR.

En miljon saknar e-legg

Bank-id har fått mycket kritik, bland annat för att många människor saknar möjlighet att skaffa eller använda det.

– Det finns idag ungefär en miljon människor i Sverige som inte kan få en e-legitimation, säger Lotta Hämäläinen, som är ansvarig på Digg – myndigheten för digital förvaltning, till radiokanalen.

Många äldre personer kan inte använda bank-id eftersom de har svårt att hantera en smartphone.

Detsamma kan gälla personer med funktionsnedsättningar.

Ett annat problem är att bankerna, som är privata aktörer, kan välja bort kunder. Detta kan bland annat drabba flyktingar som saknar svenskt personnummer.

Dessutom anses det leda till osäkerhet när privata aktörer i stort sett har monopol på en så viktig samhällsfunktion.

– Vi har en dominerande lösning som gör att går den ner så är risken att samhället stannar, säger Lotta Hämäläinen.

Fysiskt plastkort

Men nu kommer Sverige alltså att införa en statlig e-legitimation, vilket de flesta andra länder redan har.

Den införs 2026 och kommer att vara ett fysiskt plastkort.

– Du lägger kortet mot telefonen, så läses den av trådlöst. Så det innebär att det blir enklare att hjälpa till exempel sin gamla mamma, säger Lotta Hämäläinen till radiokanalen.

Digital plånbok inom EU

Samma år kommer även EU att införa en gemensam e-legitimation i form av den digitala plånboken EUDI Wallet.

– Nyckelfunktionerna inkluderar möjligheten att e-legitimera användare över landsgränserna, både i e-tjänster och vid fysisk närvaro, uppger myndigheten Digg på sin hemsida.

Med den digitala plånboken kommer man även kunna dela annan information om sig själv inom hela EU.

– Det man fyller den med kan vara allt från teaterbiljetter, körkort, utbildningsmeriter, recept på mediciner till arbetsintyg eller rättigheter att representera ett visst företag, skriver Digg.

Foto: BankID

Text: Redaktionen


Danmark förbjuder populär pasta – säljs i Sverige

2024 06 12

Danmark återkallar flera sorter av populära ramennudlar.

Produkterna kommer från det stora sydkoreanska företaget Samyang vars pastaprodukter även säljs i de flesta svenska livsmedelsaffärer.

Nudlarna som Danmark valt att förbjuda är dock de kryddiga och starkare varianterna, som även de säljs i Sverige men främst via nischade återförsäljare på nätet.

Det handlar om “extremt starka nudlar” som den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket menar kan förgifta konsumenterna som nu uppmanas att slänga produkterna.

– Om du har köpt produkterna ska du kassera dem eller lämna tillbaka dem till butiken där de köptes, framhåller myndigheten i ett uttalande.

"Sveda och obehag"

Enligt de danska myndigheterna är det chilin som är problemet. Kapsaicinhalten är så hög att den anses utgöra en hälsorisk. I Tyskland har flera barn lagts in på sjukhus efter att ha blivit förgiftade då de blivit utmanade på sociala medier att äta starka chilichips, lyder argumentet.

– Chili i stora mängder utgör en risk framför allt för barn och sköra vuxna, säger enhetschefen Henrik Dammand Nielsen på Fødevarestyrelsen.

– Möjliga symtom inkluderar sveda och obehag, illamående, kräkningar och högt blodtryck. Därför kräver vi nu att butikerna tar bort produkterna från sina hyllor.

"Danskar tål inte stark mat"

Återkallandet har väckt uppmärksamhet även utanför Danmarks gränser. Bland annat tar brittiska BBC upp saken och pekar på en diskussion som blossat upp där danskar pekas ut som ett folk som inte tål stark mat.

– Jag hade en vän från Danmark som tyckte att smaklösa panerade räkor med lite mald peppar på var för kryddig. Inte förvånad över att de tror att ramennudlarna är gift, lyder en kommentar på forumet Reddit som gillats flera gånger.

Här är nudlarna det gäller

De danska myndigheterna menar dock att giftlarmet ska tas på allvar. DTU Food Institute har dragit slutsatsen att nudelpaketen är skadliga för hälsan.

– Mängden het chili är ännu högre i de undersökta nudlarna än i chilichips, vilket tidigare lett till förgiftningsskador bland barn i Tyskland. Därför är det viktigt att föräldrar är medvetna om de extrema nudelsorterna och undviker dem, säger Henrik Dammand Nielsen.

Smakerna från Samyang som berörs är följande:

- Buldak 3x Spicy & Hot Chicken

- 2x Spicy & Hot Chicken

- Hot Chicken Stew

Foto: S. Singh

Text: Redaktionen