Dundrar mot finansministern: ”Det är respektlöst”

2023 05 12

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) befinner sig i en kritikstorm.

En rad riksdagsledamöter riktar kraftigt kritik mot ministern.

Anledningen till detta är att flera ledamöter fått vänta över två månader för att få svar på sina interpellationer och på att debattera mot Svantesson i kammaren, rapporterar SR Ekot.

Finansministerns agerande är inte acceptabelt, enligt skatteutskottets ordförande Niklas Karlsson (S).

– Det är respektlöst. Man hanterar inte riksdagen så här. Vi har regler för att de ska följas, säger han till radion.

– Man ska svara på frågor när de är aktuella. Då kan man inte sätta det här i system och hantera riksdagen på det här viset, tillägger Niklas Karlsson.

Kritik från flera håll

Niklas Karlsson är en av flera riksdagsledamöter som i mitten av mars ställde en interpellation – en fråga i riksdagen från en enskild ledamot – till finansministern.

Utöver Niklas Karlsson ställde även tre andra riksdagsledamöter en interpellation till Svantesson, uppger Ekot.

Enligt riksdagsordningen ska de få svar inom två veckor. Dessutom ska ledamöterna som ställer en interpellation till ett statsråd möta denna i en debatt.

Men Elisabeth Svantesson har meddelat att hon inte har möjlighet att besvara och debattera de fyra interpellationerna förrän den 26 maj – över två månader efter att frågorna ställdes.

– Det är mycket anmärkningsvärt. Jag har sagt till kammarkansliet att jag inte accepterar det här, säger Niklas Karlsson till radion.

Svarar på kritiken

Elisabeth Svantesson har svarat på kritiken.

I en kommentar till Ekot uppger ministern att det är en ”exceptionell vår” eftersom att Sverige är ordförandeland i EU.

– Det är en speciell tid och därför har det blivit förseningar, säger Svantesson.

Sveriges fyra prioriteringar 

Regeringen har presenterat fyra prioriteringar under Sveriges EU-ordförandeskap: 

  • Säkerhet – enighet
  • Resiliens – konkurrenskraft
  • Välstånd – grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

– Ordförandeskapets prioriteringar återspeglar ståndpunkter som Sverige länge har förespråkat inom EU, men svarar också upp mot de aktuella geopolitiska och ekonomiska utmaningar som unionen står inför, framhåller regeringen i ett uttalande. 

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen