STEFAN INGVES: ”Domedagen är här”

2023 01 11

Stefan Ingves, tidigare chef för Riksbanken, förutspår en dyster framtid för svenska hushåll.

I en intervju med amerikanska CNBC säger Ingves att ”domedagen är här” för de svenska hushållen.

Bostadspriserna har under två decennier stigit i en stadig takt. Men nu räknar flera ekonomer med ett prisfall på upp till 20 procent, rapporterar CNBC.  

Ett lika stort prisfall som prisökningen under pandemiåren.

En ytterst allvarlig situation, enligt Stefan Ingves.

Den före detta Riksbankschefen pekar på de svenska hushållens höga skuldnivåer.

– Jag har envist gång på gång sagt att skuldnivån i hushållssektorn är alldeles, alldeles för hög och att domedagen väntar när räntorna så småningom stiger. Och nu har räntorna stigit, säger Stefan Ingves till CNBC.

– Det som händer nu är nästan exakt det som man kunde förutspå. Hushållen måste betala mer och räntekänsligheten är mycket högre, fortsätter han.

Har ökat

Riksbanken har tidigare fastslagit att räntekänsligheten i den svenska ekonomin har ökat de senaste trettio åren.

– Hushållen har lånat allt mer till sina bostadsköp över tid. Dessutom är räntebindningstiden på bolånen kort. När styrräntan höjs påverkas kassaflöden för hushåll med lån, samtidigt som lägre bostadspriser begränsar låneutrymmet för bolånetagare, skriver Riksbanken i en rapport från 2022.

Vidare varnade Riksbanken för att en hög skuldsatthet i Sverige ökar ekonomins räntekänslighet. Om låntagare är högt skuldsatta och har kort räntebindningstid på sina lån blir effekterna större och kommer snabbare när räntorna stiger. 

– Skulderna bland de svenska hushållen har ökat trendmässigt under decennier. Hushåll som bor i bostadsrätt har även indirekta skulder via bostadsrättsföreningarnas lån. Riksbanken har också återkommande påtalat risker förknippade med de ökade skulderna. De är höga i såväl ett historiskt som internationellt perspektiv.

Höjt styrräntan 

Under 2022 har Riksbanken tvingats höja styrräntan flera gånger – från 0,25 % till 0,75 % i juli, till 1,75 % i september och 2,5 % i november.

Kritiker menar att Riksbanken de senaste åren har eldat på bostadsmarknaden genom att hålla räntan på noll.

Belackare varnade för att det inte var hållbart och pekade på riskerna för högt belånade svenskar.

Enligt Stefan Ingves ligger ansvaret hos politikerna.

– Från Riksbankens sida har vi inte dolt de  strukturella svårigheter som vi har på bostadsmarknaden. Samtidigt har det inte funnits en politisk vilja att reda ut dessa frågor och nu är vi här, säger han till CNBC.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen