JUST NU: Djurpark misstänks för brott

2022 12 04

Arbetsmiljöverket kräver att Ölands djurpark anmäls.

Det var i augusti som den 58-årige gästarbetaren från Rumänien, som arbetade på Ölands djurpark, stångades ihjäl av en elandantilop samband med djuret jagade en struts.

Arbetsmiljöverket har sedan dess genomfört två inspektioner av parken och den senare har visat på stora brister vid dödsolyckan.

– Utredningen har visat att parkens egna rutiner inte följdes vid arbetet vid stallet där, uppger SVT.

Arbetsmiljöverket ligger lågt

Jan Olin är åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål och kommenterar händelsen.

– Inspektören har lämnat över det till en jurist som skriver en anmälan. Tycker de att det inte är ett arbetsmiljöbrott, kan det vara svårt för mig att driva ärendet vidare. Gör de en anmälan, är det ytterligare material som jag kan lägga till grund för mina beslut, säger han till TV-kanalen.

En åtalsanmälan kan vara av största vikt för en förundersökning.

Barbro Hägg är parkens ägare och Richard Berglund är parkens driftsansvarige. De avböjer att kommentera så länge det pågår en förundersökning.

Rutiner ska ha fungerat

Ölands djurpark har i handlingar till Arbetsmiljöverket tidigare betonat att det varit fråga om ett mycket snabbt händelseförlopp.

Elandantiloper beskrivs som lugna djur med respekt för människor.

De ska inte tidigare ha uppvisat något aggressivt beteende mot besökare.

Orsaken till dödsolyckan är ännu inte fastställd, men den kan ha berott på ett kommande åskoväder, enligt Expressen.

– De blir oroliga långt innan vi människor upplever ett åskväder som oroande. Detta kan vara en trolig orsak till djurens oroliga beteende som föregick olyckan, skriver djurparken i sin utredning.

Ölands djurpark uppger att man vid olyckstillfället ska ha arbetat efter rutiner, som ska ha fungerat utan problem.

Den omkomna mannen ska även ha varit med och tagit fram rutinerna.

Ska ha varit erfaren

Den omkomna mannen ska även ha varit mycket omtyckt och även erfaren.

– Han har varit många år på parken och jobbat utomlands med just sådana här specialiserade djur, sa Richard Berglund, driftsansvarig på parken, dagen efter olyckan.

Sonen till den omkomna mannen har också uttryckt sin sorg då han fick beskedet om att pappan hade omkommit i en tragisk olycka.

– Jag började gråta och skaka, berättar han till SVT.

Han ska ha varit en snäll och pratsam person och trivdes att arbeta på Ölands djurpark.

Han ska även ha haft en ”bred kunskap av berörda djurslag” och tidigare erfarenheter från andra arbeten runt om i Europa.

Låg risk för liknande händelse

Ölands djurpark bedömer risken som låg att något liknande inträffar igen, även om man ser mycket allvarligt på den inträffade händelsen.

– Man arbetar tillsammans med personal och veterinär för att säkerställa att något liknande inte ska hända igen. Man utvärderar bland annat kunskapen kring elandantiloper och ser över rutinerna för djurhanteringen, uppger Expressen.

Foto: O. Ram
Text: Redaktionen