JUST NU: Direkt uppmaning till svenska folket

2022 11 21

Ett kraftigt snöoväder har drabbat södra och mellersta Sverige.

SMHI har utfärdat en orange varning för stora delar av Stockholms län och Gotland. En gul varning har utfärdats i delar Uppsala län, ostligaste Götaland och Svealand, Västra Götalands län, Kalmar län och Skåne.

I Stockholms län förbereder sig akutmottagningarna för att antal skadade personer kommer att öka drastiskt som en följd av snöovädret, rapporterar DN.

Tänk på de äldre

Akutmottagningarna uppmanar allmänheten att tänka på äldre och andra personer som har det svårt att ta sig fram i snömassorna.

– Det är ungefär som man gjorde under pandemin, och hjälpa dem med att till exempel handla. Det kan vara klokt att använda broddar när man ska gå ut de närmaste dagarna, för det kan vara halt under snön, framhåller Catarina Thepper, pressekreterare på Karolinska Universitetssjukhuset, till DN.

Hanterbar situation

Södersjukhuset i Stockholm uppger att situationen ”för närvarande är hanterbar”. Sjukhuset har hittills endast tagit emot enstaka patienter som skadat sig i halkan.

– Även om läget på sjukhuset är ansträngt efter helgen finns beredskap för att ta emot fler halkskadade kommande dagar, uppger Södersjukhuset i ett pressmeddelande.

Största problemet

Vidare skriver sjukhuset att det största problemet just nu är transporter från och till sjukhuset.

– Om snöovädret fortsätter lika intensivt kan det bli svårare för färdigbehandlade patienter att ta sig ifrån sjukhuset. Det är också svårt för medarbetare att ta sig till och från sjukhuset just nu, framhåller Södersjukhuset.

Stabsläge

Region Stockholm är sedan klockan 08.20 på måndagen i stabsläge på grund av snöovädret. Snöfallet har kraftigt begränsat framkomligheten på vägarna.

Enligt SMHI påverkas Stockholms län på följande vis:

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Foto: F. Bunkens 

Text: Redaktionen