Dick Harrison och Agnes Wold går ut i protest

2024 04 03

Flera  kända profiler, bland annat professorerna Agnes Wold och Dick Harrison, protesterar mot en stundande lagändring i Sverige.

Lagändringen som väcker starka känslor är den uppdaterade könstillhörighetslagen som riksdagen väntas klubba igenom den 17 april.

Förändringarna i lagen innebär bland annat att det inte längre ska krävas någon medicinsk diagnos för att få byta juridiskt kön. Dessutom ska åldersgränsen sänkas från 18 till 16 år om lagen röstas igenom.

Moderaterna och Liberalerna vill driva igenom förändringarna, men saknar stöd från regeringskollegan Kristdemokraterna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna.

Därför har M och L beslutat att ta frågan till riksdagen där de räknar med stöd från oppositionen.

Den senaste tiden har det dock rapporterats om att lagförslaget skapar intern splittring inom flera partier.

Och nu går ett 50-tal välkända profiler ut i ett gemensamt upprop mot könstillhörighetslagen.

I en debattartikel i Expressen kräver gruppen – som bland annat består av Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström (S), professorn Agnes Wold och historikern Dick Harrison – att lagförslaget dras tillbaka.

Profilerna anser att lagändringen inte är ”demokratisk förankrad” och pekar på medieuppgifter som gör gällande att en stark majoritet inom Moderaterna är emot lagen.  

– Även inom Liberalerna och Socialdemokraterna finns ett tydligt motstånd och stödet bland medborgarna är svagt, framhåller debattörerna och tillägger:

– Förslaget är således inte demokratiskt förankrat. I hopp om att locka fram alla skeptiker att trotsa partipiskorna vid omröstningen i april så vill vi undertecknare av den här artikeln, medborgare som också berörs av det kontroversiella förslaget, föra ut ett tydligt budskap: Vi vill inte heller ha den här lagen.

”Krävs inte mycket fantasi”

I debattartikeln varnar profilerna för konsekvenserna av att förenkla processen för att byta juridiskt kön. Debattörerna hänvisar till artiklar och medieinslag som visar att många unga ångrar könsbyten i äldre ålder.

– Det finns farhågor bland ledande forskare och experter, som länge arbetat med transsexuella och forskat på gruppen, för att en enklare process att byta juridiskt kön kommer bli ett snabbspår till att gå vidare också med fysiska behandlingar. Det krävs inte mycket fantasi för att inse att den 16-åring som tillåts byta kön i pass och handlingar, och vid 18 års ålder söker sig till transvården, kommer bli svår att neka behandling, står det i debattartikeln. 

M och L: Förbättrar livsvillkoren och stärker friheten

Moderaterna och Liberalerna pekar i sin tur på att den nuvarande könstillhörighetslagen är från 1970-talet och måste uppdateras. Partierna anser att ett avskaffandet av en medicinsk diagnos för att ändra juridiskt kön är en frihetsfråga.

– Att uppdatera den nuvarande könstillhörighetslagen är ett viktigt steg för att förbättra livsvillkoren och stärka friheten för transpersoner. Sverige ska vara ett föregångsland i hbtqi-frågor, skriver Moderaterna på sin hemsida.

Regeringspartiet hänvisar till Sveriges grannländer som redan förenklat processen.

– Danmark och Norge har, för snart tio år sedan, redan infört enklare vägar för att byta juridiskt kön. 2023 gjorde Finland likadant. Erfarenheter visar att systemet fungerat bra.

Fakta könstillhörighetslagen

- Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett utskottsinitiativ där den gamla lagen föreslås delas upp genom att  frågan om juridiskt kön skiljs från frågan om kirurgiska ingrepp i könsorganen. 

- Det innebär att processen för den som vill byta juridiskt kön förenklas.

-  I dag krävs utredningar från läkare, psykolog och socionom som leder fram till en medicinsk diagnos, vilket ofta tar flera år.

- Moderaterna och Liberalerna föreslår en enklare utredning  av exempelvis en läkare eller psykolog. Utredningen ska sedan fungera som underlag för Socialstyrelsens beslut.

- Enligt förslaget måste personer som ansöker om att byta juridiskt kön fyllt 18 eller 16 år. I det senare fallet krävs vårdnadshavarnas medgivande.

Källor: Moderaterna och Liberalerna

Foto: Arild Vågen resp Johan Wingborg

Text: Redaktionen


Konsumentverket varnar Jysk och Mio: sluta omedelbart

2024 06 14

Sex företag har fuskat med rean och riskerar stränga straff.

Det meddelar Konsumentverket efter att ha genomfört en större granskning av hur företagen skötte sig under realisationen i höstas.

På listan finns bland annat möbeljättarna Jysk och Mio.

Nu kräver myndigheten att de utpekade företagen omedelbart upphör med sina metoder. Annars väntar bestraffningar i form av höga vitesbelopp.

Har visat fel pris

Utöver Mio och Jysk finns även två nätbutiker som säljer kläder samt två mindre möbelföretag på Konsumentverkets radar. De fyra resterande företagen nämns inte vid namn.

– Gemensamt för de sex företagen är att de inte har visat rätt pris för de senaste 30 dagarna, det vill säga det pris som ska tala om för konsumenten vad varan brukar kosta, framhåller myndigheten.

– Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. 

LÄS MER: Mio slår tillbaka – “det kommer aldrig att ske”

Lurar kunderna

Enligt Konsumentverket har företagen vid upprepade tillfällen tagit med ett högre pris som egentligen aldrig använts, eller i bästa fall enbart använts under ett par dagars tid.

Utifrån det priset har man sedan räknat ut många procent rea det är.

– Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan tvingas betala 2 miljoner

Konsumentverket understryker allvaret i situationen.

Förbuden kopplas till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Om företagen överklagar KO:s föreläggande går ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för prövning.

Enligt prisinformationslagen ska varans pris de senaste 30 dagarna tydligt redovisas när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj.

Så här skriver Konsumentverket om lagen:

Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

Foto: Jysk resp Mio

Text: Redaktionen


Tung smäll för alla med fjärrvärme – ”det är oacceptabelt”

2024 06 13

Fjärrvärmepriserna skjuter i höjden.

Det fastslår intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna i dag, torsdag.

Organisationen uppger att fjärrvärmepriserna har ökat med 16 procent i genomsnitt med hänvisning till den senaste statistiken från branschorganisationen Energiföretagen Sverige. 

En tung smäll för många hushåll i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Fjärrvärme är därmed den vanligaste uppvärmningsformen bland svenska hushåll.

Därför ökar priserna

Konkurrensverket har i en färsk granskning fastslagit att fjärrvärmemarknaden i stort kännetecknas av oskäliga priser på grund av bristande konkurrens.

– Fjärrvärmeföretagen möter svag konkurrens, vilket riskerar att leda till höga priser. Det går inte att utesluta att fjärrvärmemarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser, konstaterar myndigheten i granskningen.  

Rikard Silverfur, Chef för utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna, reagerar kraftfullt på prisökningarna och Konkurrensverkets slutsats.

– Detta är oacceptabelt att fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolliknande ställning till att höja priset mer än vad som är skäligt. Det drabbar fjärrvärmekunderna, som varken kan påverka priset eller lätt byta till någon annan uppvärmningsform, säger han.

”Försvagar kundernas ställning ytterligare”

I dag har den statliga fjärrvärmenämnden i uppdrag att medla mellan fjärrvärmebolag och kunder när det inte är möjligt att nå en överenskommelse om pris i direkta förhandlingarna. 

Fastighetsägarna anser att systemet inte fungerar. Organisationen pekar på att kunderna endast företräds av Konsumenternas Energimarknadsbyrå som är helägt av branschorganisationen Energiföretagen.

– Många kunder upplever Fjärrvärmenämndens medling som meningslös. Besluten i nämnden är otydliga, inkonsekventa och svåra att förstå. Dessutom saknas verklig konsumentföreträdare när beslut fattas vilket försvagar kundernas ställning ytterligare, säger Rikard Silverfur.

Regeringen har agerat

Efter Konkurrensverkets granskning har regeringen inlett översyn av fjärrvärmemarknaden.

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden.

Enligt regeringen är syftet med utredningen att säkra en transparent prissättning, minska risken för oförutsedda prishöjningar och garantera fjärrvärmekundernas rättigheter.

– Människor ska känna sig trygga med att de inte betalar oskäliga priser för att värma sina hem. Det här är vad man kallar naturliga monopol där ett bolag har ansvar för både produktion, distribution och försäljning. Det ska inte finnas oklarheter kring prissättning på marknaden, sa energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) när hon presenterade utredningen.

Foto: S. Photography

Text: Redaktionen