UPPMANAR: Det här får man absolut inte göra i soprummet

2023 06 05

Svenska folket är bra på att återvinna.

Det visar färsk statistik som TV4 har tagit del av.

Mängden avfall som återvinns har ökat markant sedan 1975 – från 60 till hela 99,1 procent.

Samtidigt går det inte alltid rätt till i de svenska soprummet.

En betydande del av svenska folket står för ett återkommande misstag när avfallet ska källsorteras. Var tredje svensk tror att man får lämna avfall som inte är förpackningar på återvinningsstationer.  

– Vi tar med oss saker som inte är förpackningar och lämnar på återvinningsstationen eller miljörummen hemma, där man bara ska lämna förpackningar, säger Malin Ryding, kommunikationschef på Svenska Förpackningsinsamlingen, FTI, till TV4.

Svenska Förpackningsinsamlingen är ett privatägt aktiebolag som ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns.

Det här är en förpackning

På sin hemsida förtydligar FTI vad som räknas som en förpackning.

– En förpackning är någon som har omslutit eller skyddat en vara eller produkt, och det är bara förpackningar som för lämnas till förpackningsinsamling på återvinningsstationer eller i den fastighetsnära insamlingen, framhåller företaget.

Det här får du absolut inte göra

Ett annat problem är när avfall hamnar i fel återvinningskärl, berättar Malin Ryding.

Hon pekar ut ett särskilt misstag som kan få allvarliga konsekvenser.

– Det som absolut inte får hamna fel är batterier. Risken är att det börjar brinna och får vi en brand på en anläggning eller i en bil så förstörs många saker, säger hon till TV4.

Stort stöd för källsortering

I Sverige finns det ett stort stöd för att återvinna.

Nio av tio hushåll anser att det är viktigt att återvinna sina förpackningar, och uppger att de sorterar åtta av tio av hushållets förpackningar, rapporterar FTI.

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning.

– Om det finns insamling av plastförpackningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där. På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar, framhåller sajten sopor.nu.

Foto: Alicia Fagerving

Text: Redaktionen