SVERIGE: Dessa 12 badplatser rödlistas hela sommaren

2023 06 28

I tolv svenska bad bedöms vattenkvaliteten vara dålig.

På sommaren är det många som söker sig till stränder och badplatser för att njuta av värmen.

Det har varit en ordentligt varm inledning på årets sommar, och baden runt om i landet har varit välfyllda.

Vid tolv av de svenska EU-baden klassas dock badvattenkvaliteten som dålig och dessa är rödlistade hela sommaren.

– EU:s klassificering gäller hela badsäsongen, säger Ema Glad vid Havs- och vattenmyndigheten till SVT.

461 EU-bad

I Sverige finns det 461 så kallade EU-bad som i snitt har 200 eller fler badande per dag.

Vattnet vid dessa vatten övervakas regelbundet, och de allra flesta EU-bad har bra vatten.

Däremot har 12 stycken fått betydligt sämre betyg.

Samtidigt har 28 bad inte klassificerats till följd av otillräckliga prover.

– Alla kommuner gör undersökningar på sitt håll för att lokalisera föroreningskällorna ifall de kan hitta specifika orsaker till vad det är som förorenar vattnet, så det finns ingen enskild orsak som förenar dem med varandra, fortsätter Ema Glad

Här är listan

Vid dessa badplatser avråds du från att bada:

– Vikingstrand, Helsingborg

– Örby ängar, Helsingborg

– Kyrkbacken, Landskrona

– Hamnhusen T-bryggan, Lomma

– Kaananbadet östra, Mälaren

– Långholmens strandbad, Mälaren

– Maltesholmsbadet östra, Mälaren

– Smedsuddsbadet östra, Mälaren

– Sätrastrandsbadet norra, Mälaren

– Ängbybadet östra, Mälaren

– Gäddeholm, Västerås

– Skräcklan-barnbadet, Vänersborg

Större badplatser

Inom hela EU ska större badplatser registreras som EU-bad.

Där ska kommunerna rapportera in provtagningsresultaten till Havs-och vattenmyndigheten.

– Vid EU-bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Antalet prover varierar beroende av badsäsong, och badsäsongen varierar beroende på vilket län kommunen tillhör, förklarar myndigheten.

Titta på skyltarna

För att veta hur kvaliteten på vattnet är vid badplatserna går det att titta på de skyltar som alla EU-bad är skyldiga att ha.

– Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Arkivfoto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen