– De som fått Astra bör snarast få en tredje dos

2021 08 04

Alla som har fått Astra Zenecas vaccin löper större risk att smittas och att bli sjuka och de bör därför få dos 3 snarast.

Det anser Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, som dessutom betonar att situationen är extra allvarlig eftersom det är de äldre som har fått Astra Zeneca.

– Detta är allvarligt eftersom det betyder att även de äldre, som har fått Astra Zenecas vaccin, kommer att vara med och bidra till smittspridningen i höst, säger han till DN.

Astra har svagheter

4 av 10 som fått Astra Zenecas vaccin riskerar att smittas av den nya deltavarianten och var tredje kan dessutom bli sjuk och därför bör de så snart det bara går få dos 3 i form av ett så kallat mRNA-vaccin, det vill säga Moderna eller Pfizer, menar professorn, enligt DN.

Bakgrunden är att Astra har visat sig ge sämre skydd:

Asymtomatisk infektion

◾Pfizer 80 %

◾AstraZ 60 %

Sjukdom

◾Pfizer 88 %

◾AstraZ 67 %

Sjukhusinläggning och död

◾Pfizer 96 %

◾AstraZ ingen data

Källa: DN

Slutsatsen är enkel – Astra Zeneca ger ett betydligt sämre skydd jämfört med Pfizer. Medan bara 12 % av de som fått Pfizer Biontech riskerar att bli sjuka så riskerar hela 33 % av de som fått Astra Zeneca att bli sjuka.

– Det är ganska mycket, säger Anders Björkman till DN.

Håll fortsatt avstånd i affären

Samtidigt bedöms risken för sjukhusinläggning och dödsfall att vara låg även med Astra Zenecas vaccin. Anders Björkman kommer dock med flera uppmaningar.

– Man bör fortfarande hålla avstånd i affären och inte gå på stora fester även om man är fullvaccinerad, säger professor Björkman som indikerar att de som fått Astra bör vara extra försiktiga.

ANALYS

Folkhälsomyndigheten meddelade igår att dos 3 eventuellt blir aktuellt för 80-plussare och vissa riskgrupper redan i höst och sannolikt för en större del av den vuxna befolkningen under nästa år 2022.

Det skiljer sig ganska kraftigt från professor Björkmans rekommendation då han anser att alla som fått Astra bör få dos 3 snarast, det vill säga nu i augusti och september. Men då de allra flesta som fick Astra inte är 80-plus så innebär det att de enligt Folkhälsomyndigetens senaste besked troligen får vänta till nästa år. Folkhälsomyndighetens inriktning framöver är dock oklar och kan komma att ändras.

Man bör tänka på att Folkhälsomyndigheten har många aspekter att väga in inklusive vad som är praktiskt genomförbart.

Viktigt att tänka på

Det är naturligt att en del som fått Astra känner en viss oro men det är viktigt att tänka på följande:
✅ Det alternativ som enligt forskare har allra störst risker är om man inte vaccinerats alls.

✅ Astra ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det är ingen prognos utan det är bergfast kunskap och det kan vi se baserat på hur dessa kurvor utvecklades efter att en stor andel av Sveriges äldre fick Astra i våras - sjukhusinläggningar och dödsfall sjönk mycket kraftigt.

✅ Man kan finna glädje i kunskapen om att studier pekar på att en mix av Astra och Pfizer ger mycket bra resultat och när dos 3 förr eller senare kommer så är det väldigt positivt.

Det finns med andra ord många anledningar att känna tacksamhet och glädje istället för oro.

Ärlig och rak

Samtidigt ska man vara ärlig och rak och Astra Zeneca har brister jämfört med Pfizer Biontech. Har man fått Astra kan det vara bra att ta del av professor Björkmans information och många i den kategorin lär även vara lite extra försiktiga till dess att de fått dos 3 .Men skyddet är ändå betydligt, betydligt bättre än de som inte vaccinerats alls.

[yop_poll id="448"]