JUST NU: De mår bäst i Sverige

2023 03 28

Samerna mår bättre än den övriga svenska befolkningen. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört en stor studie där de jämfört den samiska befolkningens hälsa med den övriga befolkningens hälsa.

Studien visar att samer sover bättre och mår bättre psykiskt.  

– Studien bidrar till viktig kunskap om samers självrapporterade hälsa, livsvillkor och levnadsvanor och kan utgöra en bas för fortsatt kunskapsutveckling. Att så många samer deltog gör att vi i ett nästa steg kan undersöka hur olika grupper bland samer mår, och om det finns särskilda faktorer som har betydelse för samers hälsa, säger Jon Petter Stoor, en av forskarna bakom studien.   

Gott psykiskt välbefinnande  

I studien deltog över 3 500 samer. 

Hela 87 procent  svarar att de har ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är högre än snittet i Sverige.  

 – Det är tydligt att de allra flesta samer rapporterar att de mår psykiskt bra och det är en av de stora och positiva sakerna vi kan visa med rapporten. Inte bara att de allra flesta samer mår bra, utan att de till och med mår lite, lite bättre än svenskar i allmänhet, säger Jon Petter Stoor, till Ekot.  

Rör på sig mer  

Samer har även bättre levnadsvanor. 

Det är färre samer som uppger stillasittande i mer än tio timmar per dag och riskkonsumtion av alkohol och daglig rökning, än den övriga befolkningen.  

Men trots det är de vanligare med självmord och självmordstankar bland samer.  

– Samtidigt ser vi att det finns vissa skillnader. Det är en större andel samer som uppger att de någon gång övervägt eller försökt att ta sitt liv. Vidare uppger en större andel samer än befolkningen i övrigt att de blivit behandlade eller bemötta så att de känt sig kränkta, säger Marjan Vaez, utredare vid Folkhälsomyndigheten. 

Regionala skillnader  

Jon Petter Stoor menar att det finns regionala skillnader. Det är exempelvis vanligare med självmord bland samiska män inom renskötsel i Jämtland och Härjedalen.

– Inom vissa samiska grupper finns det större problem. Till exempel handlar det om unga samiska kvinnor som rapporterar mycket självmordsproblematik, säger Jon Petter Stor, till Ekot.  

Långsiktigt arbete  

Studien är en del av det långsiktiga arbetet för att följa hälsosituationen bland samer i Sverige och den ingår även i Folkhälsomyndighetens uppdrag.

Myndigheten har i särskild uppgift av regeringen att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. 

Foto: J. Mast

Text: Redaktionen