SVERIGE: Därför ökar smittspridningen

2023 01 04

För få är fullvaccinerade mot covid-19 i Sverige.

Därför ökar smittan återigen i en hastig takt.

Den slutsatsen drar Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

– Man kan se en koppling mellan att få personer tagit tredje sprutan och dagens smittspridning, säger hon till SVT Nyheter.

I åldersgruppen 40-44 år och hos dem som är ännu yngre är det många som inte har tagit vaccinationspruta nummer tre, rapporterar tv-kanalen.

Det betyder enligt Britt Åkerlind att många inte har något skydd alls mot det smittsamma viruset.  

– Om det har gått mer än sex månader sen den senaste dosen, då är det inte säkert att man har mycket skydd kvar, säger hon till SVT.

Hon tillägger:

– Den delen av befolkningen som är mottaglig för en ny infektion kan sprida den vidare. Det blir som ringar på vatten. Till slut smittas någon som är känslig i det här flödet och blir allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

För att skyddet ska bli starkt krävs två doser av vaccin mot covid-19.

Men skyddseffekten avtar med tiden.

Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla under 65 år att ta minst en påfyllnadsdos.

– Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen, uppger myndigheten.

Om fler påfyllnadsdoser är aktuella, rekommenderas dessa att ges med minst fyra månaders intervall.

– Efter påfyllnadsdosen får man ett fortsatt bra skydd mot allvarlig covid-19. En påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19, skriver Folkhälsomyndigheten.

Nya rekommendationer

Eftersom risken  för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper har särskilda rekommendationer utfärdats.

Följande rekommendationer gäller från 1 mars:

- Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.

- Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023.

- Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper.

- Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen.

- Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

- Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Region Kronoberg

Text: Redaktionen