Därför lär Löfven (S) undvika extraval

2021 06 28

Min prognos är att statsministern ser alltför många nackdelar med att gå till extraval.

Sverige har inte gått till extraval sedan 1958 och inte heller denna gång är min bedömning att extraval står för dörren. Jag erfar att statsministern ser en rad nackdelar med extraval:

◾Det är inte vad svenska folket vill. Flera mätningar visar att en majoritet inte vill ha extraval

◾Det riskerar att skapa politikerförakt och allmänt missnöje

◾Stefan Löfven själv riskerar att få skulden för att det blir extraval då han är den fattar beslutet

◾Det finns risk för ökad smittspridning när valet äger rum

◾Det är förknippat med höga kostnader

◾Det är bara ett år till nästa val

◾Extraval bör vara en sista utväg

◾Extraval kan mycket väl sluta med samma läge som idag

Jag erfar att statsministern inte kommer att utlysa extraval men något definitivt beslut har ännu inte kommunicerats och det finns ännu tid för Stefan Löfven (S) att fatta sitt slutgiltiga beslut. Om han väljer att inte utlysa extraval så kommer han istället att avgå med målet att bilda ett S-MP-C-styre där förhoppningen är att Vänsterpartiet säger ja till kommande höstbudget. Att veta om med säkerhet att man kan få igenom sin budget är dock inget måste för att kunna vinna statsministeromröstningen.

Min prognos presenteras i TV-inslaget nedan när det är 5 min 40 sek kvar av inslaget, dvs alternativ 1b.