Därför kan hon avgöra allt

2021 06 25

Regeringen Löfven hänger nu på en skör tråd och allt kan avgöras av Nyamko Sabuni och Liberalerna.

Om inte S-MP-C-L-sidan som nu styr Sverige med det så kallade Januariavtalet som grunddokument kan hitta en lösning som får Vänsterpartiet att ändra sig i sista minuten och rösta ja till Stefan Löfven som statsminister i morgon förmiddag klockan 10 så faller Regeringen Löfven.

Har två val

I det läget måste statsministern välja mellan följande:

1) Avgå vilket leder till nya talmansrundor.

2) Utlysa extraval vilket får ses som ett sensationellt och dramatiskt alternativ. Sverige har inte haft extraval sedan 1958 och att gå till extraval bara ett år innan ordinarie val är en väg som få är intresserade av. Det regeringsalternativ som vinner extravalet hinner inte få mycket gjort innan nästa valrörelse drar igång.

Liberalernas besked

Talmansrundor ter sig därför mer naturligt men det alternativet bjuder på ett stort frågetecken – nämligen vilken sida Liberalerna skulle välja i ett sådant skede.

– Avtalet är borta och Stefan Löfven kommer inte kunna tillträda med samma avtal igen. Vi har sagt att vi är beredda att samtala med alla partier, men faller Januariavtalet då får vi återkomma till hur vi gör, säger Nyamko Sabuni till SVT.

ANALYS

Situationen är ytterst komplex:

◾S-MP-C-L har 167 mandat och är därmed 13 mandat större än M-KD-SD som har 154 mandat. Därmed kan S-MP-C-L styra även utan V:s stöd – så länge V inte röstar med M-KD-SD.

◾Men om L byter sida så tappar S-MP-C-L alla L:s 20 mandat och får endast 147 mandat mot M-KD-SD:s 154 mandat. I det läget är S-MP-C helt beroende av V:s 20 mandat för att vinna omröstningar.

◾Och det är uppenbart att den tid då V ger sitt stöd utan att få något tillbaka är över. Dessutom har C om och om igen klargjort att man vägrar att ge V inflytande.

Med andra ord hänger väldigt mycket på hur L gör om det blir talmansrundor. Följande talar för att L säger nej till Löfven i eventuella talmansrundor:

🔵 Partiet markerade idag att faller Löfven i omröstningen så faller Januariavtalet.

🔵 Partiet har redan beslutat stödja M-KD-SD-sidan i valet 2022.

🔵 Om L trots det stödjer Löfven i talmansrundor så förvirras väljarna ännu mer av L:s agerande och partiet lär få ännu svårare att komma in i riksdagen 2022.

Det är svårt att se hur partiledare Nyamko Sabuni – som lett partiets marsch bort från Löfven till Kristersson – skulle välja Löfven igen som sin statsministerkandidat med bara ett år kvar till valet.

Samtidigt har L ännu inte givit besked om hur de skulle göra om det blir talmansrundor. Men mycket talar för att L då säger nej till Löfven och det talar för att Löfven är skeptisk till talmansrundor. För om L väljer Kristersson i talmansrundorna så måste S-MP-C har aktivt stöd av V för att till exempel få igenom budgeten.

Men det är inte helt enkelt för L att byta sida redan nu ty partibeslutet avsåg att göra sidbytet först vid valet 2022. 

[yop_poll id="235"]