Därför är måndagar den farligaste veckodagen

2023 06 27

Det finns en tydlig koppling mellan måndagar och stora hälsobesvär.

Måndagar är för många starten på arbetsveckan, vilket kan innebära negativa känslor.

Ny forskning visar dessutom att det finns en koppling mellan måndagar och betydande hälsobesvär.

Dödliga hjärtattacker inträffar oftare på måndagar än under någon annan veckodag, rapporterar Svenska Yle.

Högre risk

Forskare i Irland har tittat på över 10 000 patienter som tagits in på sjukhus efter en allvarlig hjärtattack under en femårsperiod.

Observationerna har hjälpt forskarna komma fram till slutsatsen att risken för hjärtattack är 13 procent högre på måndagar.

Anledningen tros vara att vi under veckoslutet stör kroppens naturliga dygnsrytm.

Flera symptom

Det finns flera vanliga symptom när det kommer till hjärtattacker.

Bland annat handlar det om smärta i bröstet som strålar ut i armarna, andningssvårigheter, ångest och hjärtklappning.

– Symptomen vid hjärtinfarkt kan vara otydliga om du är äldre eller har diabetes, framhåller Vårdguiden 1177.

– Alla får inte mycket ont i bröstet och det är därför viktigt att även ta lindrigare symptom på allvar. Det gäller särskilt för kvinnor, som vanligtvis har större variation av symptom. 

Kan förhindras

Det finns saker relaterade till livsstil som kan förebygga hjärtattacker.

Fysisk aktivitet, hälsosam mat och att avstå från rökning kan bidra till att sänka risken.

– Förebygg högt blodtryck, eftersom det ökar risken för hjärtinfarkt. Du kan vanligtvis sänka blodtrycket med fysisk aktivitet, men ofta krävs även läkemedel, fortsätter Vårdguiden.

Även ärftlighet har betydelse när det kommer till hjärtattacker.

Högre stressnivåer

Den irländska studien pekar på att störningen av dygnsrytmen syns då våra sömnrutiner under helgen skiljer sig från hur det ser ut under arbetsveckan.

Det kan leda till att kroppen på måndag morgon reagerar på väckarklockan med högre stressnivåer och högre inflammationsnivåer, saker som kan bidra till hjärtattacker.

Foto: B. Norouzi

Text: Redaktionen