Dåliga nyheter för Sveriges poliser

2023 01 08

Nu kommer det två dåliga nyheter på en och samma gång för Polismyndigheten.

2023 har knappt inletts och redan nu ser det mörkt ut för polisen.

Nya förtroendesiffror

Det förra året blev ett mycket dystert år med 63 dödsskjutningar i Sverige vilket är en kraftig ökning jämfört med 45 året innan.

Och nu kommer ännu fler dåliga nyheter för Sveriges poliskår.

En ny mätning av Demoskop visar att allmänhetens förtroende nu rasar för polisen.

Vid en jämförelse med flera andra mättidpunkter den senaste tiden är det tydligt att förtroendet för polisen sjunker rejält i den nya mätningen.

Tidpunkt       Stort förtroende för polisen

2021 Dec      69 %

2022 Feb      67 %

2022 Aug      62 %

2023 Jan       50 %

Turer mellan polischefer

Under samma tidsperiod har andelen personer över 16 år som har ett litet förtroende för polisen ökat från 16 procent till 27 procent, rapporterar Aftonbladet.

Siffrorna pekar på ett markant förtroendetapp i slutet av 2022 vilket är samma period som turerna mellan flera högt uppsatta polischefer uppmärksammats i media.

Det handlar om polisens nationella underrättelsechef Linda Staaf och ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving.

Alla dödsskjutningar

En extern utredning om saken väntas vara klar nästa månad.

Demoskops vd Karin Nelsson tror att förtroendetappet har koppling till turerna inom polisledningen.

– Jag har svårt att se att det skulle finnas något annat skäl, säger hon till Aftonbladet.

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat förtroenderaset är alla dödsskjutningar.

Inte nog med bottenrekordet på 63 dödsskjutningar under 2022 – dessutom är det skyhöga siffror jämfört med Sveriges grannländer.

4 st Danmark

4 st Norge

2 st Finland

63 st Sverige

Polisen får kritik

Förutom de svaga förtroendesiffrorna och de många dödsskjutningarna får nu polisen kritik för svaga insatser mot det grova våldet.

Kring jul och nyår har nio explosioner och skjutningar drabbats Stockholmsregionen.

– Polisen presterar inte särskilt bra när det gäller den här typen av utredningar, säger kriminologen Jerzy Sarnecki till SvD.

Han understryker att det finns behov av både mer kunskap och fler förebyggande insatser.

– Det senaste året har varit värst hittills.

– Detta trots alla ansträngningar, trots alla skärpta lagar, trots alla gigantiska satsningar inom polisen.

Arkivfoto: Polisen Norrmalm

Text: Redaktionen