Dåliga nyheter för bolånetagare

2023 06 14

Efter flera höjningar i följd har den genomsnittliga månadsräntan för svenska bolån landat på över 4 procent.

Närmare bestämt 4,19 procent, rapporterar Di.

Och värre kommer det att bli.

Det uppger storbanken Swedbank i en ny prognos.

I likhet med flera andra stora aktörer räknar Swedbank med att Riksbanken höjer styrräntan i juni.  

Men storbanken förutspår även att Riksbanken går fram med ytterligare en höjning i september.

Då inträffar boräntetoppen

Swedbanks färska prognos är dyster läsning för dem som hade hoppats på sjunkande räntor i slutet av året.

Prognosen indikerar nämligen att räntan kommer att stiga stadigt under 2023.

En boräntetopp väntas i december. Då beräknas den genomsnittliga räntan landa på 4,7 procent, rapporterar Di.

– Om prognosen slår in har boräntan trefaldigats på mindre än två år, framhåller tidningen.

Flera faktorer

Swedbank har vägt in flera faktorer i sin nya prognos.

Storbanken lyfter bland annat den höga inflationen och den svaga kronan som två exempel som talar för nya räntehöjningar.

Då vänder det

Den som väntar på räntesänkningar uppmanas att ha tålamod.

Om 12 månader beräknar Swedbank att rörliga boräntor är tillbaka på dagens nivåer.

I december 2024 har boräntan fallit till 3,7 procent, enligt storbankens prognos.

Rekordlåg köpkraft

Swedbank rapporterar även om att svenska hushåll pressas hårt av stigande boendeutgifter.

Hushållens köpkraft har nått rekordlåga nivåer.

Det framgår av Swedbanks senaste Boindex.

–  Hushållen pressas allt mer av stigande boendeutgifter. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för sitt boende har ökat, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Bovarna i dramat

Det är framför allt högre bolåneräntor och stigande bostadspriser som har urholkat köpkraften.

Störst är fallet för bostadsrätter.

– Boindex har fallit mest för bostadsrätter. Ökade räntekostnader och högre månadsavgifter gräver allt djupare hål i bostadsrättshavarnas plånböcker, förklarar Arturo Arques.

Enligt Swedbanks boindex behöver den som köper en bostadsrätt i dag i genomsnitt lägga 32 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter. I Stockholm och Göteborg behöver ensamstående som köper en bostadsrätt i genomsnitt lägga 71 respektive 59 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter. 

 

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen