NY PROGNOS: Då sänks räntan

2023 03 24

Svenska hushåll står inför en rejäl räntesmäll i april.

Det varnar statliga SBAB för i sin nya ränteprognos.

SBAB räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 50 punkter i april, från 3,0 till 3,5 procent.

–  Bedömt utifrån Riksbankens oro för både inflationen och kronans värde, och sett till att ECB nyligen höjde sin styrränta till 3,5 procent, väntas Riksbanken höja även den svenska styrräntan till 3,5 procent i april. Ett betydligt lägre inflationsutfall i mars än i februari kan möjligen tala för att Riksbanken nöjer sig med att höja till 3,25 procent, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Det är bara att konstatera att det för bolånetagare med rörlig bolåneränta högst troligt kommer att bli värre innan det blir bättre, tillägger han. 

Räntetopp i september

Enligt prognosen kommer den rörliga snitträntan (räntan med tre månaders bindningstid) toppa på 4,8 procent i september.

– Den bedöms då också ligga över nivån för samtliga längre bindningstider. Ett år senare väntas den rörliga räntan åter ligga under nivåerna för samtliga längre bindningstider, uppger SBAB.

Då sänks räntan

Till skillnad från flera andra bankaktörer tror dock inte SBAB på ytterligare räntehöjningar. I augusti räknar man med att styrräntan förblir oförändrad. 

Till hösten förutspår SBAB att Riksbanken väljer att sänka styrräntan.

– Inflationen väntas falla tillbaka relativt snabbt under det andra halvåret vilket, tillsammans med en likaledes väntad nedgång i svensk ekonomi. Det talar för att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter i november, skriver banken.

Det är den första av många sänkningar som SBAB förutspår. Ytterligare fem sänkningar gör att banken bedömer att styrräntan sjunker till två procent i november 2024.

Robert Boije kommenterar den nya prognosen.

– Riksbankens höjningar av styrräntan leder ofrånkomligen till högre rörliga bolåneräntor. Men, trots stor osäkerhet om utvecklingen, är vi hoppfulla om att inflationen viker ner kraftigt under det andra halvåret i år och att Riksbanken därför kan komma att sänka styrräntan igen mot slutet av året.

USA och Schweiz

SBAB hänvisar även till den ökade finansiella stressen i världen som uppstått i kölvattnet av flera bankers ekonomiska problem i USA och Schweiz.

Om den finansiella stressen tilltar ytterligare, skulle det göra det svårt för Riksbanken att fortsätta höja styrräntan.

Foto: M Lis

Text: Redaktionen