JUST NU: Då kollapsar Ryssland – forskare överens

2023 01 16

Den Ryska federationen kollapsar inom tio år.

Den bedömningen gör 167 Rysslandsforskare som den amerikanska och internationella politiska tankesmedjan Atlantic Council har intervjuat.

– Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade bedömer att den Ryska federationen kommer att upphöra som stat eller definieras som en ”misslyckad stat” senast 2033, uppger tankesmedjan.

En stat betecknas vanligtvis som misslyckad när staten mister den suveräna kontrollen över sitt område.

Forskarna framhåller att en rysk kollaps kan ske på följande sätt:

- Genom en revolution

- Genom ett inbördeskrig

- Genom en politisk kollaps  

Mer än en femtedel av forskarna (21 procent) bedömer att Ryssland är den stat som löper störst risk att kollapsa de närmaste tio åren.

Det är en dubbelt så hög procentandel jämfört med det näst vanligaste svaret, Afghanistan.  

Finska forskare kritiska

Flera finska forskare delar inte rapportens slutsats, rapporterar Svenska Yle.

Jussi Lassila, Rysslandforskare vid det utrikespolitiska institutet i Finland, och Katri Pynnöniemi, biträdande professor vid Alexanderinstitutet, gör en annan bedömning. 

De tror inte att anfallskriget i Ukraina och en ansträngd ekonomisk situation kommer att leda till den Ryska federationens kollaps.  

Lassila och Pynnöniemi anser även att det är osannolikt att olika delar av Ryssland bryter sig loss och blir självständiga. De fattiga områdena har helt enkelt inte råd att lösgöra sig från det ekonomiska stödet från Moskva.

Däremot tror forskarna att diktatorn Vladimir Putins styre kommer att kollapsa.  

– Under de kommande tio åren ser jag inte det bara som sannolikt, utan snarare nästan som oundvikligt, att Vladimir Putins projekt om ett ryskt storimperium inte kommer att förverkligas. Det kommer att avslutas, säger Jussi Lassila till Svenska Yle.

Ny brutal regim väntar

Katri Pynnöniemi understryker att en ny regim inte innebär att Ryssland övergår till en demokratisk stat med öppna val och yttrandefrihet.

Det är i stället troligare att den auktoritära Putinregimen byts ut mot en annan auktoritär regim.

– Det politiska rummet har helt och hållet tagits under kontroll. Alla alternativ har eliminerats. I nuläget finns inga möjligheter för att trolla tillbaka en arena för politisk diskussion i landet, säger Katri Pynnöniemi till Svenska Yle.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen