JUST NU: Då kollapsar Ryssland – forskare överens

2023 01 16

Den Ryska federationen kollapsar inom tio år.

Den bedömningen gör 167 Rysslandsforskare som den amerikanska och internationella politiska tankesmedjan Atlantic Council har intervjuat.

– Nästan hälften (46 procent) av de tillfrågade bedömer att den Ryska federationen kommer att upphöra som stat eller definieras som en ”misslyckad stat” senast 2033, uppger tankesmedjan.

En stat betecknas vanligtvis som misslyckad när staten mister den suveräna kontrollen över sitt område.

Forskarna framhåller att en rysk kollaps kan ske på följande sätt:

- Genom en revolution

- Genom ett inbördeskrig

- Genom en politisk kollaps  

Mer än en femtedel av forskarna (21 procent) bedömer att Ryssland är den stat som löper störst risk att kollapsa de närmaste tio åren.

Det är en dubbelt så hög procentandel jämfört med det näst vanligaste svaret, Afghanistan.  

Finska forskare kritiska

Flera finska forskare delar inte rapportens slutsats, rapporterar Svenska Yle.

Jussi Lassila, Rysslandforskare vid det utrikespolitiska institutet i Finland, och Katri Pynnöniemi, biträdande professor vid Alexanderinstitutet, gör en annan bedömning. 

De tror inte att anfallskriget i Ukraina och en ansträngd ekonomisk situation kommer att leda till den Ryska federationens kollaps.  

Lassila och Pynnöniemi anser även att det är osannolikt att olika delar av Ryssland bryter sig loss och blir självständiga. De fattiga områdena har helt enkelt inte råd att lösgöra sig från det ekonomiska stödet från Moskva.

Däremot tror forskarna att diktatorn Vladimir Putins styre kommer att kollapsa.  

– Under de kommande tio åren ser jag inte det bara som sannolikt, utan snarare nästan som oundvikligt, att Vladimir Putins projekt om ett ryskt storimperium inte kommer att förverkligas. Det kommer att avslutas, säger Jussi Lassila till Svenska Yle.

Ny brutal regim väntar

Katri Pynnöniemi understryker att en ny regim inte innebär att Ryssland övergår till en demokratisk stat med öppna val och yttrandefrihet.

Det är i stället troligare att den auktoritära Putinregimen byts ut mot en annan auktoritär regim.

– Det politiska rummet har helt och hållet tagits under kontroll. Alla alternativ har eliminerats. I nuläget finns inga möjligheter för att trolla tillbaka en arena för politisk diskussion i landet, säger Katri Pynnöniemi till Svenska Yle.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen