Då kan det ljusna för svenska hushåll

2022 12 21

Hög inflation och stigande räntor bidrar till att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023.

Det uppger Konjunkturinstitutet (KI) i dag, onsdag.

– Svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder till följd av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider. Hushållen pressas från flera håll och deras reala disponibla inkomster minskar både 2022 och 2023, framhåller KI och tillägger att hushållen därför kommer dra ner på konsumtionen under den kommande vintern och våren.

Tuffa år väntar

Myndigheten fastslår även att några tuffa år väntar hushåll och företag.

Men bättre tider kommer återigen. 

Lågkonjunkturen beräknas vara över till 2025.

– Det tar tid för ekonomin att återhämta sig och lågkonjunkturen förväntas vara till och med 2025, fastslår KI.

Viss fördröjning på arbetsmarknaden

Lågkonjunkturen slår igenom med viss fördröjning på arbetsmarknaden.

– Många företag rapporterar fortfarande om brist på arbetskraft, uppger KI.

Men arbetslösheten förväntas stiga när lågkonjunkturen successivt dämpar efterfrågan på arbetskraft.

Så blir räntan

Konjunkturinstitutets har även bedömt hur styrräntan kommer att utvecklas de kommande året.

Institutets bedömning är att Riksbanken höjer styrräntan till 2,75 procent i februari 2023 för att sedan börja sänkas mot slutet av året när lågkonjunkturen är tydlig och inflationen är nere på normala nivåer.

– Hög inflation, höga inflationsförväntningar och svaga konjunkturutsikter ställer Riksbanken inför en svår avvägning om hur penningpolitiken bäst bör utformas, framhåller KI.

Konjunkturinstitutets prognos

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

BNP till marknadspris

2,7

–1,1

1,3

3,1

3,4

2,1

BNP per invånare

2,1

–1,7

0,7

2,6

2,9

1,7

BNP, kalenderkorrigerad

2,8

–0,9

1,3

3,3

3,2

2,0

BNP, KIX-vägd (1)

3,0

0,7

1,9

2,2

2,1

2,0

KPI, KIX-vägd (1)

8,3

6,1

2,5

2,3

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

4,5

5,5

5,3

5,4

5,0

4,5

Arbetade timmar (3)

2,3

0,6

0,9

1,5

1,0

0,6

Sysselsättning

2,7

–0,4

0,5

1,3

0,9

0,6

Arbetslöshet (4)

7,4

8,1

8,1

7,6

7,3

7,3

Arbetsmarknadsgap (4)

–0,2

–0,9

–1,0

–0,4

0,0

0,0

BNP-gap (6)

1,5

–1,8

–2,6

–1,4

–0,1

0,0

Timlön (7)

2,7

3,5

3,3

3,4

3,7

3,7

Arbetskostnad per timme (3,8)

3,4

4,1

3,4

3,4

3,7

3,7

Produktivitet (3)

1,2

–1,4

0,4

1,8

2,2

1,4

KPI

8,4

7,6

1,7

0,9

1,7

2,0

KPIF

7,7

5,2

1,0

1,6

1,8

2,0

Styrränta (9,10)

2,50

2,50

1,75

1,50

1,50

1,50

Tioårig statsobligationsränta (9)

1,5

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

Kronindex (KIX) (11)

120,9

122,0

120,1

117,9

115,7

113,6

Offentligt finansiellt sparande (2)

0,8

0,1

–0,3

–0,3

0,1

0,2

Strukturellt sparande (12)

0,4

1,5

0,9

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (2)

31,9

30,1

30,8

30,7

30,3

30,1

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Foto: T. Kent

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Trumps attack: ”Förlorar tredje världskriget”

2024 02 24

Donald Trump höll ett ursinnigt tal under lördagen, där han bland annat hävdade att USA kan komma att förlora ett tredje världskrig.

Donald Trump höll tal för sina supportrar under lördagen.

Talet ägde rum inför primärvalet i South Carolina, som hålls under kvällen och natten, svensk tid.

I sitt tal gjorde Trump flera märkbara uttalanden – inte minst om USA:s sittande president, Joe Biden.

Talet var minst sagt alarmistiskt.

– Det enda som står mellan er och Amerikas utplånande är jag, utropade Trump till sina supportrar, rapporterar tidningen Metro.

”Kommer att kollapsa”

Trump målade upp en mycket svart bild av vad som kommer att hända om Joe Biden vinner presidentvalet i november.

Han riktade bland annat udden mot Bidens invandringspolitik.

– Med fyra år till av Biden kommer horderna av illegala invandrare som trampar över våra gränser att överstiga 40 till 50 miljoner människor, hävdade Trump.

Allting kommer att kollapsa med Bidens politik, påstod Trump i talet.

– Medicare, social trygghet, sjukvård och offentlig utbildning kommer att ge vika och kollapsa, sade han.

”Tredje världskriget”

Dessutom hävdade Trump att en Biden-seger kommer att få allvarliga konsekvenser för det amerikanska folkets säkerhet.

– Hamas kommer att terrorisera våra gator, sade Trump.

Han kallade också Biden för ”den mest inkompetente presidenten i vårt lands historia”.

– Han kommer att få oss att förlora tredje världskriget.

Fokuserar på Biden

Donald Trump har en klar ledning i primärvalet mot Nikki Haley, och ser just nu ut att bli det republikanska partiets kandidat i presidentvalet i USA den 5 november.

Det kan vara skälet till att han redan nu väljer att fokusera på Biden som motståndare.

Och strategin tycks alltså vara att måla upp en mycket svart bild av vad som händer om Biden vinner.

– Vårt land kommer att sjunka till en nivå som varit oföreställbar, sade Trump i sitt tal.

Foto: Nato

Text: Redaktionen