Då chockhöjs bostadsrättsavgiften

2023 03 09

Hundratusentals av Sveriges drygt två miljoner bostadsrättshavare kan räkna med en rejäl ekonomisk smäll.

Många bostadsrättsföreningar beräknas höja månadsavgiften med 45-50 procent.

Det varnar Hans Arén för. Han är vd vid lånemäklaren Finopti som specialiserar sig på bostadsrättsföreningar.

– Vi gick ut i maj i fjol och varnade för 35–40 procent högre avgifter i landets bostadsrättsföreningar. Men nu tio månader senare bedömer vi att höjningarna behöver vara ännu större, 45 procent eller mer på grund av ränteutvecklingen, säger han till SvD.

Lånen löper ut

Anledningen till den drastiska höjningen är att snitträntorna för föreningars nya lån väntas stiga markant när de gamla lånen löper ut.

Snitträntor på gamla lån ligger ofta kring 1 procent, medan de nya väntas ligga kring 4 procent eller högre beroende av hur Riksbanken agerar framöver, uppger SvD.

– En ganska vanlig förening med årsavgift på 660 kronor per kvadratmeter kunde ha 10 000 kronor per kvadratmeter i föreningslån utan att räntekostnaden blev mer än 100 kronor per kvadratmeter. Men i en sådan ganska typisk förening ökar nu räntekostnaden till 400 kronor per kvadratmeter. Allt annat lika, betyder det att årsavgiften måste upp med cirka 300 kronor per kvadratmeter till 960 kronor per kvadratmeter, säger Hans Arén till tidningen.

Halv miljon hushåll

Kreditföretaget UC har granskat  hur ökad ränta och inflation kommer att påverka avgiftshöjningar i Sveriges bostadsrättsföreningar.

Hur hushåll kommer att påverkas beror främst på skuldsättningen i föreningen.

– Ungefär hälften av alla svenska hushåll som bor i en bostadsrättslägenhet har en förening med en relativt låg skuldsättning, säger Stephane Hedman, ansvarig för UC Bostad.

Hon tillägger:

 Den andra hälften, drygt en halv miljon hushåll, bor i föreningar med medelhög till mycket hög skuldsättning. Många kommer att påverkas av ökade avgifter – i synnerhet de som bor i yngre föreningar. Vi observerar regionala skillnader, men överlag kan sägas att mönstret är likartat i exempelvis storstadsregionerna.

"Löper större risk"

Enligt UC beräkningar får hushåll som tillhör yngre föreningar räkna med höjda avgifter på över 40 procent.

 Viktigt att nämna är att risken för avgiftshöjning är högre i föreningar med stora investeringsbehov eller som har ett större beroende till enskilda inkomstkällor, exempelvis föreningar som är beroende av en stor kommersiell hyresgäst. Även små föreningar som har få lägenheter löper en större risk. Samtidigt finns det föreningar med god ekonomi och lönsamhet där den finansiella styrkan kan mildra behovet av avgiftshöjningar, framhåller Stephane Hedman.

Foto: B. Griggs

Text: Redaktionen