Chocksiffra för Svenska Kyrkan

2021 08 19

I pandemins fotspår rasade antalet dop i Svenska Kyrkan under 2020 och det minskar ännu mer för 2021. Kyrkan befarar att raset inte bara beror på pandemin. Men kanske finns det sätt att vända minustrenden.

Begränsningar för folksamlingar och andra restriktioner har fått antalet dop att dyka kraftigt sedan pandemin slog till men Marika Markovits, domprost i Stockholm konstaterar att även andra faktorer har påverkat negativt senaste åren.

Yngre tänker annorlunda

– Jag märker i min släkt- och vänkrets att en yngre generation inte lika självklart väljer dop, säger hon till SVT.

Då dopet också leder till att man blir medlem i Svenska Kyrkan så bidrar det minskade antalet dop till allt färre medlemmar och medlemsandelen i relation till befolkningen har sjunkit från över 95 % på 1970-talet till bara 55,2 % år 2020.

Hårt slag

– För Svenska kyrkan så innebär ett stort tapp av medlemmar att vi inte kommer kunna vara kyrka på samma sätt som vi är det i dag, säger Marika Markovits till SVT.

Antalet dop i Sverige

Här följer antalet döpta barn upp till 12 år enligt kyrkans verksamhetsstatistik enligt SVT:

2010 döptes 59 000 barn

2011 döptes 56 000 barn

2012 döptes 54 000 barn

2013 döptes 52 000 barn

2014 döptes 50 000 barn

2015 döptes 49 000 barn

2016 döptes 48 000 barn

2017 döptes 45 000 barn

2018 döptes 43 000 barn

2019 döptes 42 000 barn

2020 döptes 28 000 barn

2021 döptes 10 000 barn (jan-juli)

Andelen döpta i Sverige:

Här följer även en tabell över andelen döpta i relation till antalet födda enligt Svenska Kyrkans statistik:

1970: 81 %

1980: 76 %

1990: 72 %

2000: 73 %

2010: 54 %

2015: 46 %

2018: 40 %

2019: 40 %

2020: 28 %

ANALYS

Dopraset på grund av pandemin leder sannolikt till att man inte når till samma nivåer efter pandemin som man hade före pandemin. Orsaken är att traditioner bryts och att en del då finner nya vägar som man sedan håller fast vid.

Sannolikheten för att Svenska Kyrkan går ut och marknadsför sig med specifikt syfte att värva nya medlemmar ökar nu enligt min bedömning och det kan vara en metod som kan lyckas bättre än många tror. Jag var nyligen själv på ett dop i Svenska Kyrkan och det var fantastiskt vackert och fin stämning. Föräldrarna har också stora möjligheter att själva påverka hur de vill att ceremonin ska utformas.

Foto: Magnus Aronson, Svenska Kyrkan, FB

[yop_poll id="495"]

Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Trumps attack: ”Förlorar tredje världskriget”

2024 02 24

Donald Trump höll ett ursinnigt tal under lördagen, där han bland annat hävdade att USA kan komma att förlora ett tredje världskrig.

Donald Trump höll tal för sina supportrar under lördagen.

Talet ägde rum inför primärvalet i South Carolina, som hålls under kvällen och natten, svensk tid.

I sitt tal gjorde Trump flera märkbara uttalanden – inte minst om USA:s sittande president, Joe Biden.

Talet var minst sagt alarmistiskt.

– Det enda som står mellan er och Amerikas utplånande är jag, utropade Trump till sina supportrar, rapporterar tidningen Metro.

”Kommer att kollapsa”

Trump målade upp en mycket svart bild av vad som kommer att hända om Joe Biden vinner presidentvalet i november.

Han riktade bland annat udden mot Bidens invandringspolitik.

– Med fyra år till av Biden kommer horderna av illegala invandrare som trampar över våra gränser att överstiga 40 till 50 miljoner människor, hävdade Trump.

Allting kommer att kollapsa med Bidens politik, påstod Trump i talet.

– Medicare, social trygghet, sjukvård och offentlig utbildning kommer att ge vika och kollapsa, sade han.

”Tredje världskriget”

Dessutom hävdade Trump att en Biden-seger kommer att få allvarliga konsekvenser för det amerikanska folkets säkerhet.

– Hamas kommer att terrorisera våra gator, sade Trump.

Han kallade också Biden för ”den mest inkompetente presidenten i vårt lands historia”.

– Han kommer att få oss att förlora tredje världskriget.

Fokuserar på Biden

Donald Trump har en klar ledning i primärvalet mot Nikki Haley, och ser just nu ut att bli det republikanska partiets kandidat i presidentvalet i USA den 5 november.

Det kan vara skälet till att han redan nu väljer att fokusera på Biden som motståndare.

Och strategin tycks alltså vara att måla upp en mycket svart bild av vad som händer om Biden vinner.

– Vårt land kommer att sjunka till en nivå som varit oföreställbar, sade Trump i sitt tal.

Foto: Nato

Text: Redaktionen