Chocksiffra för Svenska Kyrkan

2021 08 19

I pandemins fotspår rasade antalet dop i Svenska Kyrkan under 2020 och det minskar ännu mer för 2021. Kyrkan befarar att raset inte bara beror på pandemin. Men kanske finns det sätt att vända minustrenden.

Begränsningar för folksamlingar och andra restriktioner har fått antalet dop att dyka kraftigt sedan pandemin slog till men Marika Markovits, domprost i Stockholm konstaterar att även andra faktorer har påverkat negativt senaste åren.

Yngre tänker annorlunda

– Jag märker i min släkt- och vänkrets att en yngre generation inte lika självklart väljer dop, säger hon till SVT.

Då dopet också leder till att man blir medlem i Svenska Kyrkan så bidrar det minskade antalet dop till allt färre medlemmar och medlemsandelen i relation till befolkningen har sjunkit från över 95 % på 1970-talet till bara 55,2 % år 2020.

Hårt slag

– För Svenska kyrkan så innebär ett stort tapp av medlemmar att vi inte kommer kunna vara kyrka på samma sätt som vi är det i dag, säger Marika Markovits till SVT.

Antalet dop i Sverige

Här följer antalet döpta barn upp till 12 år enligt kyrkans verksamhetsstatistik enligt SVT:

2010 döptes 59 000 barn

2011 döptes 56 000 barn

2012 döptes 54 000 barn

2013 döptes 52 000 barn

2014 döptes 50 000 barn

2015 döptes 49 000 barn

2016 döptes 48 000 barn

2017 döptes 45 000 barn

2018 döptes 43 000 barn

2019 döptes 42 000 barn

2020 döptes 28 000 barn

2021 döptes 10 000 barn (jan-juli)

Andelen döpta i Sverige:

Här följer även en tabell över andelen döpta i relation till antalet födda enligt Svenska Kyrkans statistik:

1970: 81 %

1980: 76 %

1990: 72 %

2000: 73 %

2010: 54 %

2015: 46 %

2018: 40 %

2019: 40 %

2020: 28 %

ANALYS

Dopraset på grund av pandemin leder sannolikt till att man inte når till samma nivåer efter pandemin som man hade före pandemin. Orsaken är att traditioner bryts och att en del då finner nya vägar som man sedan håller fast vid.

Sannolikheten för att Svenska Kyrkan går ut och marknadsför sig med specifikt syfte att värva nya medlemmar ökar nu enligt min bedömning och det kan vara en metod som kan lyckas bättre än många tror. Jag var nyligen själv på ett dop i Svenska Kyrkan och det var fantastiskt vackert och fin stämning. Föräldrarna har också stora möjligheter att själva påverka hur de vill att ceremonin ska utformas.

Foto: Magnus Aronson, Svenska Kyrkan, FB

[yop_poll id="495"]