Chockfaktura på väg till många hyresgäster

2023 06 16

En stor mängd hyresgäster riskerar ännu en kraftig hyresökning – i smyg.

Månadshyran för de berörda hyresgästerna har redan höjts  med fem procent inför 2023.

Nu vill branschorganisationen Fastighetsägarna höja hyran igen – med ytterligare två procent.

Detta utan att förhandla med Hyresgästföreningen, rapporterar Aftonbladet.

Smäll för 15 000 hushåll

Nyheterna är en stor bomb för många hyresgäster som redan har det ekonomiskt tufft.

Uppemot 15 000 hushåll i Malmö berörs av den planerade hyresökningen.

Om fastighetsbolagen, vilka är fem till antalet, går vidare med sina planer kan dessa hushåll förvänta sig en chockfaktura när hyresavin väl skickas ut.

Den oron är högst närvarande hos Hyresgästföreningen, som nu går ut med ett direkt budskap till berörda hushåll: betala inte den nya räkningen.

– Vi uppmanar hyresgäster att betala sin gamla hyra, man gör inget fel, man måste bara aktivt välja att betala den gamla hyran, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Benny Bendzovski till Aftonbladet.

Går direkt till hyresgästerna

Hyresgästföreningen gick inte med på fastighetsbolagens krav. 

Då valde bolagen att dra sig ur förhandlingarna. Enligt Benny Bondzovski står man “väldigt långt ifrån varandra".

Ett av fastighetsbolagen är Heimstaden, som nu istället väljer att förhandla direkt med hyresgästerna. Övriga bolag är Willhem, Rosengård Fastigheter, Victoriahem och Kanslihuset.

Anledningen till att man vill höja hyran är ökade kostnader och räntor.

För de fastigheter det gäller går vi ut till hyresgästerna med ett förslag på en ny hyra. De har valet att tacka ja eller nej och kan fortsätta betala den tidigare hyran, säger Heimstadens VD Patrik Hall till tidningen.

Blir rädda och betalar

Många hyresgäster väljer att direkt betala in den nya summan som står på avin i tron att de riskerar att bli vräkta om man inte gör rätt för sig.

Om man gör det har man dock gjort ett aktivt val om att acceptera hyresökningen och kan därefter inte ändra sig.

Men någon risk att bli av med sitt boende om man fortsätter att betala sin gamla hyra finns inte.

– Nej, så länge man betalar den gamla hyran kan man inte bli av med lägenheten, förklarar Hasse Dahl vid Hyresgästföreningen i Östersund, enligt Hem & Hyra.

"Fullskaligt uppror"

Chockhöjda hyror har varit ett återkommande fenomen 2023, särskilt under årets första månader.

Enligt Martin Kits, näringspolitisk chef på Svensk handel, har det varit nära att orsaka revolt.

– Det vi ser är ett hyresgästuppror i sin linda och om inte fastighetsägarna vill föra en konstruktiv dialog så tror jag att vi kommer att få se ett fullskaligt uppror, sade han till SVT i april och syftade då på butiker som även de drabbats av kraftiga hyresökningar.

Foto: R Ledbetter

Text: Redaktionen