BRÄNSLEPRISET: Centern föreslår stor sänkning

2022 11 22

Centerpartiet vill sänka bränslepriset för folk på landsbygden med tre kronor litern.

Det föreslår partiet i sin skuggbudget som presenterades i dag.

– Bränslepriserna är fortfarande skyhöga och landsbygdsbor som är beroende av bilen har det riktigt tufft. Istället för regeringens halvdana sänkning av bränslepriset med en krona för alla, bör det istället sänkas med 3 kronor för dem som bor på landsbygden. Dessutom måste reseavdraget höjas ytterligare och bättre riktas till människor som bor utanför storstadsregionerna, framhåller Centern i ett pressmeddelande.

Pik till regeringen

I samband med presentationen av sin skuggbudget riktar Centerpartiet kraftig kritik mot den sittande regeringens budgetförslag. Framför allt kritiserar Centern  regeringens sänkning av priset på bensin och diesel vid pump. 

– Sällan i svensk politisk historia har en regering överlovat så mycket före valet och underlevererat så mycket i sin budget. Det kanske tydligaste exemplet är att regeringspartierna lovade upp till 10 kronor lägre dieselpris vid pump, men det slutade bara på 40 öre, säger Martin Ådahl, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Tio miljarder kommuner och regioner

Utöver sänkt bränslepris för folk på landsbygden föreslår Centern att de generella statsbidragen till kommuner och regioner ökar till tio miljarder kronor. Det är fyra miljarder mer än vad regeringen har föreslagit.

– Kristider kräver att vi får igång jobben, värnar landsbygden och klarar klimatomställningen. Där gapar regeringens budget svarslös och ansvarslös. Sverige behöver ett kraftfullt liberalt och grönt alternativ som pekar ut en mer hoppfull väg framåt, säger Martin Ådahl.

“Balanserad och ansvarsfull finanspolitik”

I samband med att regeringen överlämnade sin budgetproposition till riksdagen betonade  finansminister Elisabeth Svantesson (M) att Sverige står inför ”en utmanande tid”.

– Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder, framhöll regeringen.

Foto: E. Mclean

Text: Redaktionen