JUST NU: Brutalt ryskt krigsbrott

2023 03 06

Den ryska armén har begått ett brutalt krigsbrott i Ukraina.

Det visar ett videoklipp som just nu cirkulerar på sociala medier, rapporterar brittiska Sky News.

I filmklippet, som fått stor spridning, avrättar ryska soldater kallblodigt vad som påstås vara en ukrainsk krigsfånge.

Den obeväpnade mannen är klädd i ukrainsk uniform. Han röker en cigarett och säger ”ära åt Ukraina”. Mannen hinner knappt avsluta meningen innan de ryska soldaterna öppnar eld. Flera skott hörs och mannen faller till marken.

Folkmord

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba anser att filmklippet är ytterligare ett bevis på att Ryssland utför ett folkmord i de ockuperade delarna av Ukraina.

– En fruktansvärd video visar hur en ukrainsk krigsfånge avrättas av ryska styrkor endast för att han säger ”ära åt Ukraina”. Ytterligare ett bevis på att kriget handlar om ett folkmord, skriver han på Twitter.

Kuleba uppmanar den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, att omedelbart inleda en utredning av den påstådda avrättningen.

– Förövarna måste ställas inför rätta, framhåller utrikesministern.

Krigsbrott

Att avrätta krigsfångar är ett uppenbart krigsbrott.

Krigsfångars rättigheter ska respekteras i enlighet med den tredje Genèvekonventionen.

– Krigsfångar ska alltid behandlas med humanitet. Varje otillåten handling eller underlåtenhet från den kvarhållande maktens sida, som medför krigsfångens död eller allvarligt äventyrar krigsfångens hälsa, är förbjuden och skall anses som en svår överträdelse av denna konvention. I synnerhet får krigsfånge inte underkastas fysisk stympning eller vetenskapligt eller medicinskt experiment av vad slag det vara må, annat än om detta rättfärdigas av läkarbehandling av fången och utförs i hans eget intresse. Krigsfångar ska också alltid skyddas särskilt mot våldshandlingar eller hot, förolämpningar och allmänhetens nyfikenhet, står det i artikel 13 i konventionen.

– Artikel 13 i Tredje Genèvekonventionen säger uttryckligen att krigsfångar måste skyddas i alla lägen, särskilt från allmänhetens nyfikenhet. Det är den kvarhållande maktens plikt att se till att fångarnas rättigheter respekteras från det ögonblick de tillfångatas, framhåller Joanne Mariner, chef för Amnesty Internationals Crisis Response Programme, i ett pressmeddelande.

Foto: A. Jawfox resp President of Russia Office.jpg

Text: Redaktionen