Bransch larmar – skriker efter arbetskraft

2023 08 03

Nästan alla regioner i Sverige behöver mer folk.

Det råder ordentlig brist på psykologer i nästan hela Sverige.

Nästan varje region saknar personal och branschen skriker nu efter arbetskraft.

Det råder även stor ojämlikhet vad gäller tillgången till psykologer, och de som hoppar av yrket anser att dåliga löner och problematisk arbetsmiljö ställer till det.

Det rapporterar Dagens Nyheter.

Stora svårigheter

Kristina Taylor är ordförande för Svenska psykologförbundet, och hon menar att fungerande psykiatri snarare är ett undantag än normen.

– Regioner där psykiatrin fungerar tillhör undantagen. Vi hör från våra medlemmar att det är svårt att både rekrytera och behålla psykologer på de flesta håll i landet. Kompetensförsörjningen av psykologer blir särskilt sårbar i glesbygdsområden, säger hon till DN.

Blir påfrestande

Vidare menar Taylor att situationen kan bli mycket tung för de psykologer som är kvar.

– Det blir en väldigt påfrestande situation både för de nya och för de med erfarenhet.

Ett annat orosmoln är den ojämna fördelningen av psykologer i landet.

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen ligger snittet på 86 psykologer per 100 000 invånare.

Region Norrbotten har 38 per 100 000 invånare.

Sker en flykt

Socialstyrelsen beskriver att det sker en flykt från yrkesgruppen.

– Samtliga regioner utom två har bedömt att de har brist på psykologer i sina verksamheter, framhåller myndigheten.

– Det sker en psykologflykt från den specialiserade vården, och då särskilt inom barn och ungdomspsykiatrin.

Erfarna lämnar

Ett betydande problem är kombinationen av att allt fler erfarna psykologer lämnar yrket samtidigt som för få utbildar sig.

– 11 regioner menade att för få utbildade var orsaken till brist. Vidare lyfte Region Skåne att bristen är ojämnt fördelad geografiskt, förklarar Socialstyrelsen i sin rapport.

– Flera regioner upplevde också att brist beror på att många erfarna lämnar. De menar att det tar tid för nyutexaminerade psykologer att bygga upp erfarenhet i samma takt som erfarna slutar.

Foto: C. Creators

Text: Redaktionen