Bransch behöver många nya medarbetare

2023 07 09

Hundratals nya medarbetare behövs arbetsmiljöns skull.

Många nya veterinärer behövs i Sverige för att tillfredsställa det behov som finns.

Enligt Sveriges veterinärförbund rör det sig om omkring 400 nya medarbetare till yrket.

Detta för att skapa en fungerande arbetsmiljö, rapporterar Sveriges Radio.

Eleonor Fredler är ordförande för förbundet.

– Överlag så ser vi att det skulle behövas någonstans mellan 350 och 400 veterinärer för att det ska bli en acceptabel arbetsmiljö, säger hon.

Enkät visar

Veterinärförbundet har genomfört en enkät som visar att bara 38 procent anser sig ha en god arbetsmiljö.

Samtidigt funderar 26 procent på att lämna yrket.

En av de starkast bidragande anledningen till den rådande bristen på veterinärer handlar om just arbetsmiljön.

“Man orkar inte”

Tidspressen och arbetslasten har under en tid varit problematisk inom yrket.

Bland annat har organisationen Distriktsveterinärerna behövt dra ner på jourtider för att de anställda ska ha möjlighet att återhämta sig.

– Man orkar inte jobba som veterinär, man orkar inte jobba heltid för att man jobbar för mycket och det sliter för mycket, fortsätter Eleonor Fredler.

Tufft i glesbygden

I synnerhet är det tufft i glesbygden där människor har fått avliva sina djur eftersom vägen till hjälp är för lång.

Det är nu viktigt att fler människor överväger yrket, och Svenska lantbruksuniversitetet framhåller att det är ett mångsidigt jobb.

– Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap, människor och hållbar livsmedelstillgång, och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt optimerad livsmedelsproduktion, förklarar SLU.

Flera uppgifter

Som veterinär arbetar man bland annat med djurskydd, smittskydd och säkerhet.

– Den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur är mycket central i yrket, fortsätter SLU. 

– Veterinärens uppgifter innefattar även djurhållning och djurvälfärd och säker livsmedelsproduktion.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen