Bombcyklon på väg mot Europa

2023 11 01

En mycket kraftfull storm är på väg mot Europa.

Stormen, som är döpt till Ciarán, beräknas slå hårt mot nordvästra delen av Europa under onsdagen och torsdagen.

Det rapporterar Washington Post.

Tidningen benämner Ciarán som en ”extrem storm” eller en ”bombcyklon”.

– Stormen klassificeras som en ”bombcyklon” eftersom den ökar så snabbt i intensitet, skriver Washington Post och tillägger:  

– Den kommer att drabba  nordvästra Europa på onsdag och torsdag och släppa lös kraftfulla stormvindar. Stora vågor väntar längs kusten och många områden kan räkna med extremt nederbörd och översvämningar.

Här slår Ciarán till

Ciarán beräknas slå till mot Storbritannien, Irland och Frankrike under onsdagskvällen.

Met Office, Storbritanniens nationella väderinstitut, har utfärdat en ”fara för liv-varning” över hela Nordirland och södra Storbritannien.

I Frankrike räknar man med en vindstyrka på 36 m/s längs den nordvästra kusten, vilket motsvarar orkanstyrka.

Spanien, Portugal och delar av södra och centrala Europa kommer även att drabbas av stormen.

Enligt Hanna Winge, som är meteorolog på vädertjänsten Klart, kommer Ciarán att nå sin fulla styrka vid lunchtid på torsdag, mittemellan de brittiska öarna och franska nordkusten.

– Där kommer det att blåsa 25m/s i medelvind, men det kan bli uppemot 37–38 m/s i byarna, säger hon till Aftonbladet.

Så påverkas Sverige

Ciarán beräknas hålla i sig fram till helgen.

Sverige kommer att märka av stormen, men inte i samma utsträckning som de värst drabbade områdena.

– På lördag ser det dock ut som att det kommer att komma in en hel del hårda vindbyar längs med den svenska kusten, men det är alltså hårda vindar och inga stormbyar som på brittiska öarna, säger Hanna Winge till Aftonbladet.

Fakta bombcyklon

- En storm som ökar väldigt snabbt i intensitet

- Uppstår när mycket varm och kall luft ”kolliderar” nära jordytan

- Inträffar huvudsakligen under vintern

- Vintern 2022 lamslog en bombcyklon stora delar av Nordamerika. Temperaturer på minus 48 grader uppmättes. Över 50 personer dog som en följd av väderfenomenet.

Foto: Tropical Tidbits

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen