UPPGIFTER: Blixtinkallar krisgruppen

2023 08 21

Regeringens krisgrupp GSS blixtinkallas till ett möte.

Nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm står bakom inkallelsen.

Det uppger en centralt placerade källa på regeringskansliet, enligt Aftonbladet.

–  Det är efter höjningen från en trea till en fyra på skalan av terror­hots­nivå. Man ska följa upp den plan som finns i regerings­kansliet och diskutera vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas, säger källan till tidningen.  

Mötena har duggar tätt

Det är tredje gången på en månad som krisgruppen samlas. Skillnaden den här gången är att kallelsen kommer direkt från säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm. 

Med anledningen av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har GSS haft frekventa möten den senaste tiden.

Under de tidigare mötena har bland annat Säpo och Strålsäkerhetsmyndigheten haft framträdande roller, erfar Aftonbladet.

Myndigheterna har redogjort för sina bedömningar av säkerhetsläget och kring vilka åtgärder som bör vidtas för respektive ansvarsområde.

”Bestämd plan”

Henrik Landerholm uppges ha skickat ut kallelsen i slutet av förra veckan, närmare bestämt under fredagen.

– Vad vi vet just nu ska det vara ett möte för att säkerställa att arbetet på alla departement samordnas, och att alla arbetar efter en bestämd plan, säger regeringskällan till Aftonbladet.

Källan tillägger att regeringens senaste utspel om att öka säkerheten i kollektivtrafiken är en fråga som krisgruppen tidigare har diskuterat.

Stärka skyddet

På måndagsförmiddagen meddelade regeringen att Trafikverket och Transportstyrelsen ska utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

–  Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt.

– Regeringen har därför beslutat att myndigheterna ska utreda ytterligare åtgärder som stärker skyddet för järnväg och kollektivtrafik, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i ett uttalande.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen