Bilägare upprörda – fordonen förstörs

2023 09 09

Bilägare i Malmö är mycket frustrerade på grund av ett råttproblem.

I bland annat Lindängen i Malmö råder stor frustration bland bilägare just nu.

Invaderande råttor ställer till med stora problem genom att gnaga sönder bilarna.

Nu har bilägarna fått nog, och kräver att problemen åtgärdas.

Det rapporterar SVT.

“Man har vant sig”

MKB har betalat ut skadestånd på grund av råttornas påverkan på bilarna.

De boende i området har gjort “otaliga anmälningar” till bostadsbolaget MKB, men ännu har ingenting gjorts för att åtgärda problemen.

– Det märkliga är att man nästan vant sig. Man reagerar inte på samma sätt när jag och dottern cyklar hem från hennes skola och en råtta plötsligt springer framför cykeln, säger Louise Andersson som påverkats av råttinvasionen.

Kommer från byggen

Enligt MKB kommer råttorna från olika byggen i närheten.

Kommunikationschef Margaretha Söderström menar att man fått ett löfte från Malmö stad om att en upprensning ska genomföras för att få bukt med råttorna.

– Vi måste få hjälp. En första åtgärd måste vara att ta ner alla buskage där råttorna har sina bon, fortsätter Louise.

Är medvetna

MKB är sedan tidigare medvetna om problemen och har agerat utan att det fått resultat.

– Vi har lagt ut råttgift, beskurit och tunnat ut buskar runt fastigheten och pratat med de som bor där om vikten av att hålla rent. Vi kommer också att byta ut sanden i sandlådan och se över buskage runt soprummen och eventuellt ta bort papperskorgarna, säger Margaretha Söderström till Hem & Hyra.

Där det finns människor

Anticimex framhåller vikten av att själv agera som privatperson för att hålla undan råttorna.

– Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. 

– Det är viktigt att vi håller råttor borta från vår inomhusmiljö eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gärna gnager sönder elledningar och isolering.

Foto: H. Berg

Text: Redaktionen