OPINION: Betydande motgång för regeringen

2023 01 24

Förtroendet för regeringen rasar bland svenska folket.

Det visar färska siffror från undersökningsföretaget Novus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Nu i januari uppger 23 procent av de tillfrågade väljarna att man har förtroende för regeringen – en minskning med elva procentenheter sedan motsvarande mätning i oktober.

Över hälften – 53 procent – svarar att de har lite eller ganska lite förtroende för regeringen.

Vallöfte och partipolitiska värderingar

Torbjörn Sjöström, vd för Novus, pekar ut framför allt två faktorer som påverkat väljarna.

– De här diskussionerna kring vallöften och att man kanske framför allt inte lyckats lösa elpriserna har ju skadat förtroendet för regeringen. Men annars är det väldigt mycket partipolitiska värderingar som ligger bakom om man har förtroende eller inte, säger han till Ekot.

"Rejält tapp"

Han konstaterar också att att förtroendetappets storlek är anmärkningsvärt.

– Det är ett rejält tapp. De har inte lyckats bryta det partipolitiska filtret som ligger över dem trots att de är ministrar och ska representera hela landet, säger Torbjörn Sjöström, och tillägger att det ofta är medias rapportering som styr förtroendets utveckling.

Kristersson högsta förtroendet

Novus har även mätt förtroendet för de enskilda ministrarna – och här ligger statsminister Ulf Kristersson (M) i topp. 

Av de tillfrågade svarar 29 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för Kristersson, medan 48 procent uppger att de har mycket eller ganska litet förtroende för statsministern.

Stora skillnader i mätningar

I den senaste väljarmätningen som utfördes av samma företag i december vittnade även den om en mycket tuff start för den sittande regeringen.

Där lyckas inte Liberalerna ta sig över riksdagsspärren vilket innebär att M, KD, SD och L tillsammans skulle nå 156 mandat jämfört med 193 stycken för S, V, MP och C.

Andra mätningar, exempelvis Aftonbladet/Demoskop har visat betydligt jämnare siffror mellan blocken då även Miljöpartiet hamnat under spärren.

100 första dagarna

På regeringens hemsida sammanfattades igår de första 100 dagarna vid makten enligt följande:

– Tillväxt och hushållsekonomi är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt som regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen