Besvärande uppgifter från svenska skolor – lärare slår larm

2023 08 12

Hundratals svenska lärare vittnar om en mycket problematisk utveckling i svenska skolor.

Det råder allvarliga problem på svenska skolor runt om i landet.

Lärare vittnar nu om att de pressas att sätta bättre betyg på elever än vad de kanske förtjänar.

En undersökning visar att 270 lärare förklarar att de har upplevt påtryckningar från rektorer om att inte sätta betyget F på elever.

Det rapporterar SVT.

Betygsättningen påverkas

60 procent av lärarna som larmat om utvecklingen menar att betygsättningen har påverkats direkt av rektorernas press.

Det handlar om lärare på både friskolor och kommunala skolor.

– I slutändan tror jag att lärare tystnar, säger högstadieläraren Catharina Hetzer.

– Bestraffas man på olika sätt kan det till slut bli så att man inte lyfter missförhållanden. Att man inte står på sig när man har en enorm press att sätta ett godkänt betyg, trots att elevens kunskap inte uppfyller ett godkänt betyg.

“Är allvarligt”

Enligt Hetzer kan det vara så att lärare viker sig för trycket för att de är rädda för påföljder.

Det kan röra sig om bland annat lägre lön eller ofördelaktig tjänstefördelning.

Enhetschefen för nationella prov på skolverket Anders Boman menar att utvecklingen “naturligtvis är allvarlig”.

Har fått i uppdrag

Tidigare i år gav regeringen Skolverket i uppdrag att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg för att bland annat motverka betygsinflation.

– Det här uppdraget är en av flera åtgärder regeringen gör, vi kommer att återkomma med en utredning för att se över de mer övergripande systemförändringar som behövs, säger skolminister Lotta Edholm.

Tidöpartierna överens

Uppdraget skickades ut i mars efter en överenskommelse mellan Tidöpartierna.

– Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag i Skolverkets regleringsbrev där det framgår att det i föreskrifterna bland annat ska ingå bestämmelser om hur huvudmän, rektorer och lärare ska arbeta för att betyg ska sättas på ett rättvisande sätt som återspeglar elevens kunskaper i ämnet, framhåller regeringen.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen