Beslutet är fattat – Partiet informeras

2021 06 30

Statsminister Stefan Löfven har nu fattat sitt beslut. 

Just nu får Socialdemokraternas partistyrelse och partiets samtliga distrikt information om vilken väg statsministern kommer att ta när det gäller valet mellan extraval och talmansrundor, enligt uppgift till denna sida. Allmänheten kommer att få beskedet vid en presskonferens klockan 10.15.

Foto: Stefan Löfven, FB, Melker Dahlstrand, Anders Löwdin, Sveriges riksdag