Besked om Eneroth (S) – Flyktig beröring och inte ofredande

2021 12 24

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har inte sexuellt ofredat den aktuella kvinnan – istället handlar det om en flyktig beröring som inte kan klassas som ett ofredande överhuvudtaget.

Det konstaterar nu Särskilda Åklagarkammaren som därmed beslutat att lägga ned förundersökningen mot ministern.

Många andra i rummet

Efter en omtalad händelse på ett hotellrum i Göteborg i samband med S-kongressen hälsade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en kvinnlig S-kollega i ett rum med omkring 10 andra personer inklusive ministerns egen flickvän.

Anklagades

I samband med hälsningen rörde ministern vid kvinnan på ett sätt som gjorde att kvinnan kände sig kränkt och ministern blev anklagad för sexuellt ofredande och fick en mängd skriverier mot sig i pressen.

Men nu kommer beskedet från Särskilda Åklagarkammaren – och man ger tummen ned till misstankarna som även resulterade i en polisanmälan av S-entreprenören Jan Emanuel Johansson.

Läggs ned

Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren har i dag onsdag beslutat att lägga ner förundersökningen mot Tomas Eneroth

Strukit sin hand

– Den misstänkta personen har vid ett tillfälle strukit med sin hand över målsägandens övre del av ryggen ner över rumpan samtidigt som hon på ett neutralt sätt tillfrågats om vad hon tyckt om helgens aktivitet, uppger Åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

Beröringen, som skett utanpå kläderna, har av målsäganden upplevts som en kränkande smekning.

Flyktig beröring

– Det har i det här fallet varit frågan om en flyktig beröring. Den kan inte anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för att agerandet är att betrakta som ett sexuellt ofredande, meddelar chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren.

Inte ofredande överhuvudtaget

Åklagarmyndigheten anser inte att det rör sig om något ofredande överhuvudtaget.

– Handlingen kan inte heller anses utgöra en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att bedöma gärningen som ett ofredande eftersom agerandet då måste präglas av viss hänsynslöshet, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren.

Myndigheten markerar

Åklagarmyndigheten markerar emot uppfattningar om att beröringar som är oönskade per automatik kan klassas som brottsliga.

– Det är viktigt att framhålla att alla beröringar som är oönskade och som av den utsatta personen uppfattas som otrevliga eller obehagliga inte per automatik är att bedöma som brottsliga, framhåller chefsåklagaren.

Skall bedömas enskilt

Hon understryker att varje enskilt fall ska bedömas separat.

– Varje gärning måste prövas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, säger Maria Sterup.
Inga förhör behövs

Åklagarmyndigheten har inte funnit att det behöver hållas några förhör med Tomas Eneroth (S).
– Det har inte genomförts förhör med ministern eftersom åklagaren, efter genomförda förundersökningsåtgärder, kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget.
ANALYS

Tomas Eneroth (S) har själv framhållit att det är viktigt att utgå ifrån den aktuella kvinnans erfarenhet och berättelse. Och han har även välkomnat att frågan utreds av åklagare.

Däremot kan det vara på sin plats att granska hur detta har hanterats i media. Och man måste även fråga sig om det är rimligt med alla grova anklagelser, lögner och sjuka kommentarer som förekommit mot ministern i sociala medier.

Det är enligt min bedömning fullkomligt groteskt och orimligt att elektroniska plattformar med betydande räckvidd ska kunna användas för att sprida grova lögner och smutskastning mot enskilda personer och det gäller såväl en elev skolan ända upp till en minister.

Foto: Regeringskansliet


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen