Besked om Eneroth (S) – Flyktig beröring och inte ofredande

2021 12 24

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har inte sexuellt ofredat den aktuella kvinnan – istället handlar det om en flyktig beröring som inte kan klassas som ett ofredande överhuvudtaget.

Det konstaterar nu Särskilda Åklagarkammaren som därmed beslutat att lägga ned förundersökningen mot ministern.

Många andra i rummet

Efter en omtalad händelse på ett hotellrum i Göteborg i samband med S-kongressen hälsade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en kvinnlig S-kollega i ett rum med omkring 10 andra personer inklusive ministerns egen flickvän.

Anklagades

I samband med hälsningen rörde ministern vid kvinnan på ett sätt som gjorde att kvinnan kände sig kränkt och ministern blev anklagad för sexuellt ofredande och fick en mängd skriverier mot sig i pressen.

Men nu kommer beskedet från Särskilda Åklagarkammaren – och man ger tummen ned till misstankarna som även resulterade i en polisanmälan av S-entreprenören Jan Emanuel Johansson.

Läggs ned

Chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren har i dag onsdag beslutat att lägga ner förundersökningen mot Tomas Eneroth

Strukit sin hand

– Den misstänkta personen har vid ett tillfälle strukit med sin hand över målsägandens övre del av ryggen ner över rumpan samtidigt som hon på ett neutralt sätt tillfrågats om vad hon tyckt om helgens aktivitet, uppger Åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

Beröringen, som skett utanpå kläderna, har av målsäganden upplevts som en kränkande smekning.

Flyktig beröring

– Det har i det här fallet varit frågan om en flyktig beröring. Den kan inte anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för att agerandet är att betrakta som ett sexuellt ofredande, meddelar chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren.

Inte ofredande överhuvudtaget

Åklagarmyndigheten anser inte att det rör sig om något ofredande överhuvudtaget.

– Handlingen kan inte heller anses utgöra en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att bedöma gärningen som ett ofredande eftersom agerandet då måste präglas av viss hänsynslöshet, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren.

Myndigheten markerar

Åklagarmyndigheten markerar emot uppfattningar om att beröringar som är oönskade per automatik kan klassas som brottsliga.

– Det är viktigt att framhålla att alla beröringar som är oönskade och som av den utsatta personen uppfattas som otrevliga eller obehagliga inte per automatik är att bedöma som brottsliga, framhåller chefsåklagaren.

Skall bedömas enskilt

Hon understryker att varje enskilt fall ska bedömas separat.

– Varje gärning måste prövas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, säger Maria Sterup.
Inga förhör behövs

Åklagarmyndigheten har inte funnit att det behöver hållas några förhör med Tomas Eneroth (S).
– Det har inte genomförts förhör med ministern eftersom åklagaren, efter genomförda förundersökningsåtgärder, kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget.
ANALYS

Tomas Eneroth (S) har själv framhållit att det är viktigt att utgå ifrån den aktuella kvinnans erfarenhet och berättelse. Och han har även välkomnat att frågan utreds av åklagare.

Däremot kan det vara på sin plats att granska hur detta har hanterats i media. Och man måste även fråga sig om det är rimligt med alla grova anklagelser, lögner och sjuka kommentarer som förekommit mot ministern i sociala medier.

Det är enligt min bedömning fullkomligt groteskt och orimligt att elektroniska plattformar med betydande räckvidd ska kunna användas för att sprida grova lögner och smutskastning mot enskilda personer och det gäller såväl en elev skolan ända upp till en minister.

Foto: Regeringskansliet