JUST NU: Besked från Sverige – Erdogan jublar

2022 09 30

Sverige öppnar för vapenexport till Turkiet.

Det meddelar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i dag, rapporterar SR Ekot.

– För första gången sedan 2019 ger myndigheten tillstånd för följdleveranser av produkter till Turkiet som berörs av vapenexportlagstiftning, uppger radiokanalen.

Det handlar bland annat om produkter inom elektronik och teknik.

Natoansökan spelar roll

Enligt ISP är bakgrunden att Sverige valt att söka medlemskap i Nato. Efter ansökan har regeringen konstaterat att ansökan kan ändra förutsättningarna för svensk vapenexport.

Redan i maj öppnade ISP för att Turkiet återigen kan få köpa vapen från Sverige.

– Svenska företag kan få börja sälja vapen till Turkiet igen – det ska prövas med hänsyn ”till omständigheterna i dag”. Diskussionen om svenskt Natomedlemskap är bland aspekter som kan påverka en prövning, sa Karl Evertsson, chef på ISP, till Expressen.

Ett av många krav

På Natotoppmötet i Madrid gav Turkiet grönt ljus till att Sverige och Finland kan släppas in i Nato.

Länderna undertecknade ett gemensamt avtal. I avtalet fick Turkiet igenom en gedigen kravlista.

Bland annat kräver Turkiet att det inte ska finnas några vapenembargon mellan länderna.

Har svängt

Hösten 2019 enades samtliga riksdagspartier om att Sverige inte ska exporter vapen till Turkiet.

Efter krav från Vänsterpartiet och Liberalerna ställde sig även samtliga riksdagspartier bakom att den svenska regeringen ska verka för ett vapenembargo mot Turkiet på EU-nivå.

Förslaget fick inte gehör i EU, men resulterade i ett uttalande om att EU-länderna ska ha en stark gemensam hållning angående vapenexport till Turkiet.

Hela avtalet

Sverige och Finlands avtal med Turkiet har publicerats på Natos hemsida.

Här är avtalet i sin korthet:

  • Sverige och Finland ska fullständigt samarbeta med Turkiet i kampen mot PKK och dess medlemsförbund.
  • Sverige och Finland ska visa solidaritet med Turkiet i kampen mot terrorism i alla dess former och manifestationer.
  • Finland och Sverige bekräftar att det inte ska finnas några nationella vapenembargon mellan länderna
  • Sverige och Finland ska inte stödja organisationerna PYD/YPG och FETO (Gülenrörelsens).
  • En strukturerad samarbetsmekanism för delning av underrättelser i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet ska inrättas mellan länderna. Länderna ska etablera en gemensam, strukturerad dialog och samarbetsmekanism vid alla nivåer av myndigheter, inklusive mellan brottsbekämpande och underrättelsetjänster.
  • Sverige och Finland ska vidta konkreta åtgärder för utlämning av terroristbrottslingar och hantera Turkiets begärda utvisningar eller utlämningar av terrormisstänkta skyndsamt och grundligt, med hänsyn till information, bevis och underrättelser som tillhandahålls av Turkiet. Länderna ska även upprätta nödvändiga bilaterala ramar för att underlätta utlämning och säkerhetssamarbete med Turkiet, i enlighet med den europeiska konventionen för utlämning.
  • Sverige och Finland ska utreda och förbjuda eventuella insamlings- och rekryteringsaktiviteter för PKK och dess medlemsförbund.
  • Sverige och Finland ska motverka desinformation mot Turkiet och förhindra att ländernas inhemska lagar missbrukas till förmån eller främjande av terroristorganisationer.

Text: Redaktionen