JUST NU: Belarus trappar upp militär aktivitet vid Ukrainas gräns

2022 05 16

Diktatorn Aleksandr Lukasjenko placerar ut soldater längs landets gräns till Ukraina.

Sedan början av månaden har diktatorn Vladimir Putins motsvarighet i grannlandet Belarus, Aleksandr Lukasjenko, intensifierat de militära övningarna i landet. 

Nu har landet även tillkännagett utplaceringar av “specialoperationsstyrkor” längs gränsen till Ukraina, uppger Storbritanniens försvarsdepartement i en ny uppdatering om kriget.

Försvar på flera fronter

Det rör sig enligt försvarsdepartementet om såväl artilleri- och missilenheter som luftburet försvar. För närvarande ska styrkorna bland annat befinna sig på träningsbanor i västra delen av Belarus, nära södra gränsen till Ukraina.

Ska förhindra ukrainskt stöd

Syftet med den belarusiska militära närvaron vid gränsen är sannolikt att förhindra ukrainska trupper från att rikta stödjande insatser för operationer i östra Ukraina, närmare bestämt Donbas.

Belarus president Lukasjenko balanserar sannolikt stödet för Rysslands invasion med en önskan att undvika direkt militärt deltagande med risk för västerländska sanktioner, ukrainska repressalier och eventuellt missnöje i den belarusiska militären, framhäver departementet.

Spekulationer om krigsdeltagande

Det har under flera perioder sedan kriget bröt ut 24 februari spekulerats i att Lukasjenko kan sätta in belarusiska trupper i Ukraina och strida på Rysslands sida. Hittills har Belarus dock inte blandat sig in kriget på ett sådant sätt.

Putin har utnyttjat Belarus

Däremot har belarusisk mark använts som mellanstation för Ryssland. Putins styrkor har bland annat kraftsamlat i Belarus för att störta fram mot exempelvis Kyiv. 

Ryssland har även attackerat Ukraina med missiler från just belarusiskt territorium.

Inledde övningar

Övningar vid Belarus gräns till Ukraina inleddes plötsligt för drygt en och halv vecka sedan. De ska ha inletts efter samtal mellan de båda diktatorerna, Putin och Lukasjenko, rapporterar Reuters som i sin tur hänvisar till ett uttalande från Belarus försvarsdepartement.

“Testa landets stridsberedskap”

Enligt Belarus uttalande då handlar de storskaliga militärövningarna inte om ett hot mot Ukraina eller ett involverande i kriget, utan snarare för att “testa landets stridsberedskap”.

– Det är planerat att övningen kommer att involvera förflyttning av ett bytande antal militära fordon, vilket kan bromsa trafiken på vägarna, framhöll den belarusiska regimen 6 maj enligt Reuters.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen