Bebis fick farlig mjölk av sjukhus

2023 09 06

Skånes universitetssjukhus, Sus, anmäls.

Anledningen är ett allvarligt misstag kring en bebis som vårdades på det aktuella sjukhuset i Malmö.

Barnet i fråga var född för tidigt och var vid tillfället inte förmögen att amma. Istället skulle bebisen matas med bröstmjölk som pumpats från mamman.

Men här begick neonatalvården på Sus ett allvarligt misstag.

Blandade ihop mjölken

Istället för att få sin mammas mjölk blandade sjukhuset på något sätt ihop mjölken med den från en annan person.

Bebisen fick alltså mjölk från en helt annan individ än sin egen mamma.

Och den personen bar på resistenta bakterier.

– Barnet fick vid ett tillfälle av misstag utpumpad mjölk från en annan kvinna som dessutom var bärare av en bakterie som är resistent för vissa typer av antibiotika, framhåller chefsläkare Daina Selga i den lex Maria-anmälan som upprättats efter händelsen.

Farlig bakterie

Att en bakterie är resistent mot antibiotika innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, enligt Folkhälsomyndigheten.

Det betyder att bakterien i förlängningen blir mycket svår att bota om personen som får i sig bakterierna insjuknar.

– Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen, framhåller Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

Följde inte rutinerna

Enligt Region Skåne finns det tydliga rutiner i verksamheten för att säkerställa att barn får rätt mjölk från det så kallade mjölkköket.

Dessa upprätthålls genom en identitetskontroll.

– Men i aktuellt fall bedöms orsaken till händelsen vara att befintliga rutiner inte har följts, framhålls vidare i anmälan.

Risk för allvarlig vårdskada

Chefsläkaren skriver vidare i rapporten att inga sjukdomssymtom utvecklades hos bebisen.

– Barnet fick in bakterien i kroppen men blev inte sjukt.

Det fanns dock risk för att allvarlig vådskada skulle kunna ha uppstått, varför också en lex Maria-anmälan upprättas.

– Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta för att undvika liknande händelser, framhåller Daina Selga.

Incidenten ägde rum i november 2022 men anmälan har publicerats hos Region Skåne först onsdagen 6 september 2023.

Arkivfoto: L. Wolski (bebisen på bilden har ingenting med barnet i artikeln att göra)

Text: Redaktionen