SVERIGE: Barnakut kan tvingas stänga

2022 12 16

Arbetssituationen på  barnakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har gått från allvarlig till extremt allvarlig.

Nu begär facken ingripande från Arbetsmiljöverket, rapporterar DN.

I ett värsta scenario kan skyddsombudet kräva att arbetet avbryts med omedelbar verkan.

 Ett ansträngt läge har blivit extremt. Det finns inte tillräcklig beredskap för den virusvåg vi visste skulle komma, säger Rozita Zarif, Vårdförbundets huvudskyddsombud.                    

Facket har under en längre tid uppmärksammat problemen på sjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har  även vidtagit flera åtgärder, men det som gjorts och planeras är inte tillräckligt, berättar Rozita Zarif.

– Arbetsmiljön är under all kritik, säger hon till DN.

Har försämrats

Läget på sjukhusets barnakut har kraftigt försämrats efter en ökad smittspridning av RS-viruset.

Viruset, som främst drabbar små barn, har gjort en ansträngd arbetssituation fullständigt ohållbar, förklarar Mikael Finder

Han är styrelsemedlem i Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening och skyddsombud på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Det allvarligaste problemet är bristen på vårdplatser, som gör att personalen utöver de akuta patienterna behöver ta hand om barn som fastnar på akuten för att de inte får plats på en vårdavdelning, säger Mikael Finder till DN.

I fackens anmälan framgår det även att det saknas kompetens på sjukhuset, framför allt erfarna sjuksköterskor och undersköterskor

Det är dock oklart om skyddsombudet kan stoppa arbetet på akutmottagningen.

– Det är en fråga vi ställt till oss själva. Vi har börjat diskutera om det skulle vara möjligt och hur det i så fall skulle gå till. Folk mår jättedåligt och det är inte en hälsosam arbetsplats. Men samtidigt bedrivs en samhällsviktig verksamhet här, säger Mikael Finder till tidningen.

Fakta Skyddsombudsstopp

- Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

- Skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar.

- Det spelar ingen roll om den som är utsatt för fara är anställd eller inhyrd arbetskraft – skyddsombud får stoppa arbetet oavsett.

- Det kallas för skyddsombudsstopp och är reglerat i arbetsmiljölagen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen